Paula Elgas

Senior Associate

Specjalizuje się w analizie rozliczeń wewnątrzgrupowych pod kątem ich zgodności z zasadą ceny rynkowej.

Doradca podatkowy z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Uczestniczy w projektach związanych z opracowywaniem dokumentacji cen transferowych oraz analiz cen transferowych obejmujących transakcje towarowe, usługowe, finansowe, a także wartości niematerialne i prawne.

Bierze udział w projektach związanych z opracowywaniem polityk cen transferowych, przeglądach ryzyk, a także w postępowaniach związanych z zawieraniem uprzednich porozumień cenowych (APA). Ponadto wspiera Klientów we właściwym wywiązywaniu się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych.

Artykuły

Specjalizacja

  • Ceny transferowe

 

Edukacja

  • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet w Białymstoku
  • Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe, Uniwersytet w Białymstoku

 

Publikacje

  • Współautorka publikacji „Leksykon cen transferowych” (2019) oraz „Ceny transferowe. 259 Wyjaśnień i interpretacji” (2018)

 

Język

  • Angielski