Prawo spółek, fuzji i przejęć

Prawo

Doradzamy firmom i przedsiębiorstwom we wszystkich sprawach korporacyjnych związanych z bieżącą działalnością biznesowa, a także w przekształceniach i restrukturyzacjach oraz w transakcjach fuzji i przejęć.

Doradztwo korporacyjne

Doradzamy w szczególności w kwestiach relacji właścicielskich, ładu korporacyjnego, compliance i odpowiedzialności członków organów.

Zajmujemy się również obsługą korporacyjną spółek publicznych, a także ich akcjonariuszy. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji korporacyjnej oraz tworzeniu i negocjacji treści umów zawieranych w toku bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Wspieramy naszych Klientów między innymi w następujących obszarach:

 • kompleksowe doradztwo przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń; posiadamy doświadczenie w zakresie inkorporacji podmiotów zagranicznych; doradzamy przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw;
 • bieżąca obsługa korporacyjna spółek, w tym: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, zmian kapitałowych oraz obrotu udziałami i akcjami;
 • przygotowanie projektów uchwał organów spółek i wewnętrznej dokumentacji spółki, w tym również regulaminów i zasad ładu korporacyjnego;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności spółki i członków jej organów;
 • kompleksowa obsługa procesów połączeń, podziałów lub przekształceń spółek, jak również doradzamy przy ich rozwiązaniu, likwidacji lub restrukturyzacji;
 • doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w tym nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji;
 • badania due diligence i audyty zgodności z zasadami ładu korporacyjnego, czy regulacjami z zakresu compliance m.in. spełniania wymogów MIFiD i MAR;
 • sporządzanie projektów kontraktów menedżerskich i umów zakazu konkurencji;
 • doradztwo w kwestiach związanych z prawem pracy i implementacji programów motywacyjnych;
 • sporządzanie projektów, negocjacje treści oraz opiniowanie umów handlowych, jak również innych umów zawieranych w toku bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów gospodarczych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego, związanych z zaskarżaniem uchwał, roszczeń powstałych na gruncie transakcji M&A lub w sporach z członkami organów spółek;
 • sporządzanie dokumentacji i reprezentacja Klientów w postępowaniach rejestracyjnych m.in.  przed Krajowym Rejestrem Sądowym,  Rejestrem Zastawów, organami administracji publicznej.

 

Doradztwo transakcyjne – fuzje i przejęcia

Dzięki współpracy z ekspertami z naszych zespołów: planowania podatkowego, sukcesji w biznesie, podatków dochodowych, cen transferowych oraz podatku VAT, a także z doradcami spoza kancelarii (instytucje finansowe, audytorzy i rzeczoznawcy), zapewniamy Klientom szerokie doradztwo transakcyjne.

Oferujemy obsługę transakcji typu:

 • obrót przedsiębiorstwem lub jego częścią,
 • zbycie / nabycie udziałów / akcji,
 • połączenia i przejęcia, w tym także transgraniczne,
 • podziały spółek,
 • zakup spółek w ramach projektów restrukturyzacyjnych.

 

Nasze doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć obejmuje w szczególności:

 • badanie prawne przygotowujące do zbycia spółki (vendor due diligence),
 • badanie prawne identyfikujące obszary ryzyka prawnego i podatkowego w nabywanej spółce (due diligence),
 • restrukturyzację kapitałową zbywającego,
 • zaplanowanie i wdrożenie optymalnej struktury transakcji,
 • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej.

Baza wiedzy

26.01.2024

Doradzaliśmy VIGO Photonics w emisji akcji o wartości ponad 63 mln zł

Czytaj

20.12.2023

Prawo korporacyjne 2023 / 2024: Najważniejsze zmiany

Czytaj

15.09.2023

Nowelizacja szczególnie ważna dla właścicieli spółek i członków zarządów

Czytaj
Więcej

Zespół Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć

dr
Joanna
Schubel

Partner
Więcej

Justyna
Baszczeska

Associate
Więcej

Michał
Boryczka

Of Counsel
Więcej

Marzena
Fryźlewicz

Senior Associate
Więcej

Zuzanna
Kaczmarczyk

Junior Associate
Więcej

Łucja
Kosińska

Acting Associate
Więcej

Piotr
Stępień

Senior Associate
Więcej