Estoński CIT

Podatki

Ryczałt od dochodów spółek, nazywany potocznie estońskim CIT, to wprowadzona w 2021 roku nowa, alternatywna forma opodatkowania dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

To prorozwojowe w założeniu rozwiązanie polega zasadniczo na tym, że nie płaci się podatku CIT do momentu dystrybucji zysków do wspólników. Zaoszczędzone na podatku pieniądze podatnik może przeznaczyć na inwestycje, na budowę rezerw lub poprawę swojej płynności. Lista korzyści jest większa i obejmuje też:

 • uproszczenie rozliczeń – wszelka dokumentacja opiera się wyłącznie na zasadach występujących w przepisach o rachunkowości, tj. nie ma rachunkowości podatkowej, liczenia podatkowych kosztów czy amortyzacji;
 • niższe opodatkowanie wypłaty zysku – w klasycznym modelu opodatkowania spółek będących podatnikami CIT oraz wspólników opodatkowanych PIT, łączna efektywna stawka podatkowa wynosi 26,29% dla małych podatników i 34,39% dla pozostałych. W estońskim CIT łączne opodatkowanie to 20% zamiast 26,29% oraz 25% zamiast 34,39%.

Począwszy od 2022 r. wejście w model estońskiego CIT możliwe jest już w trakcie trwania roku podatkowego i jednocześnie zniesionych zostało kilka warunków trudnych do spełnienia zwłaszcza dla dużych podatników. Obecnie takich warunków jest tylko kilka:

 • wspólnikami spółki mogą być jedynie osoby fizyczne;
 • spółka musi osiągnąć minimalny poziom zatrudnienia (docelowo są to 3 osoby zatrudnione w na umowę o pracę lub na umowę zlecenia);
 • mniej niż 50% przychodów z działalności Spółki do tzw. przychody pasywne, takie jak np. wierzytelności, odsetki, poręczenia, gwarancje, przychody z praw autorskich;
 • spółka nie posiada udziałów ani akcji bądź ogółu praw i obowiązków w innych spółkach, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nie jest beneficjentem fundacji ani trustu.

Zmieniły się też – na korzyść podatników – zasady wejścia do modelu estońskiego. Od 2022 r. nie trzeba już płacić podatku od różnic między wynikiem podatkowym a bilansowym (tzw. podatek na wejściu), jeśli w estońskim CIT pozostanie się co najmniej przez 4 lata.

Bazując na naszym doświadczeniu, chcielibyśmy zaoferować Państwu kompleksową obsługę związaną z wejściem w model estońskiego CIT, obejmującą:

 • kompletną analizę spełniania warunków formalnych oraz kalkulację spodziewanych efektów (tj. wejście w nowy model przełoży się na efektywność podatkową, jak będzie wyglądało przejście wyniku podatkowego na rachunkowy, czy efektywniejsze od estońskiego CIT nie okaże się skorzystanie z ulgi B+R lub IP Box, itp.);
 • pełne wsparcie przy wdrożeniu estońskiego CIT;
 • wsparcie w celu zabezpieczenia i eliminacji ryzyk związanych z jego wdrożeniem, w tym przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 • wsparcie powdrożeniowe (w przypadku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych lub kontroli celno-skarbowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych w zakresie estońskiego CIT),
 • praktyczne szkolenia z zakresu estońskiego CIT.

Jeżeli zastanawiacie się Państwo czy Wasza firma kwalifikuje się do skorzystania z estońskiego CIT, zachęcamy do kontaktu. Wspólnie przeanalizujemy Państwa sytuację i doradzimy najlepsze z możliwych rozwiązań.

 

Zapraszamy do kontaktu.