Raportowanie do NBP

Podatki

Polscy rezydencji podatkowi podlegają obowiązkowi przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu informacji o zagranicznych aktywach lub pasywach. Wiedza o tym obowiązku nie jest powszechna. Tymczasem, za jego niedopełnienie grożą wysokie sankcje karnoskarbowe. Mogą one wynieść nawet do 4,5 mln złotych.

Obowiązek raportowania do NBP dotyczy w szczególności osób, które posiadają akcje lub udziały spółek zagranicznych oraz lokują zgromadzone środki na zagranicznych rachunkach bankowo-inwestycyjnych.

Ze względu na skomplikowaną procedurę raportowania do NBP, oferujemy kompleksową usługę, ukierunkowaną na identyfikację i prawidłowe wykonanie obowiązków sprawozdawczych, obejmującą:

 • przegląd sytuacji osobistej w celu zdiagnozowania zakresu obowiązków (nie tylko w obszarze raportowania do NBP, ale także rozliczania przychodów z kapitałów pieniężnych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych);
 • wsparcie w procesie tworzenia sprawozdań do NBP czy przygotowania rocznego zeznania podatkowego;
 • bieżące doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowo-prawnych wynikających z ww. obowiązku raportowania.

Obowiązkom sprawozdawczym względem NBP mogą podlegać polscy rezydenci podatkowi posiadający:

 • udziały lub akcje w spółkach mających siedziby za granicą;
 • udziały lub akcje w spółkach polskich nabyte za pośrednictwem zagranicznych instytucji finansowych;
 • środki pieniężne na zagranicznych rachunkach bankowych;
 • papiery wartościowe emitowane przez podmioty zagraniczne;
 • kredyty lub pożyczki udzielone, lub otrzymane za granicą;
 • nieruchomości położone za granicą;
 • instrumenty finansowe na zagranicznych rachunkach bankowo-inwestycyjnych.

Obowiązek ten nie spoczywa wyłącznie na osobach prowadzących działalność gospodarczą, ale na wszystkich polskich rezydentach, posiadających zagraniczne aktywa i pasywa, o wartości przekraczającej 7 mln złotych.

Raportowanie do NBP jest złożone, ponieważ:

 • posiadane aktywa należy odpowiednio pogrupować, przypisując je do odpowiednich spośród kilkunastu formularzy;
 • formularze wymagają wskazania całego szeregu danych, których wartości zmieniają się w trakcie roku (np. wartości rynkowe posiadanych aktywów i pasywów, różnice kursowe);
 • istnieje dodatkowy obowiązek rocznego raportowania posiadanych za granicą akcji i udziałów;
 • sprawozdania należy składać systematycznie – raz na kwartał.

Zapraszamy do kontaktu.

Zweryfikuj z nami:

 • przeprowadzenie audytu (przeglądu) zasad wystawiania faktur, faktur korygujących, zasad anulowania faktur;
 • umowy z kontrahentami – otrzymywanie faktury przez kontrahenta bezpośrednio poprzez KSeF wymaga jego zgody. Przeanalizujemy Państwa umowy i dodamy do nich klauzule umowne pozwalające w bezpieczny sposób korzystać z KSeFi zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami kontrahentów;
 • procesy sprzedaży i zakupu – wspólnie dostosujemy je do KSeF, tak aby zadbać o spełnienie wszystkich wymogów prawnopodatkowych;
 • faktury sprzedażowe pod kątem zgodności z wymaganiami schematów KSeF;
 • procedury wewnętrzne w zakresie rozliczania podatków – minimalizuj ryzyko podatkowe w firmie, eliminuj błędy w procedurach i uniknij odpowiedzialności podatkowej i karnoskarbowej;
 • przepływ informacji i zarządzania ryzykiem podatkowym wewnątrz organizacji – sprawdź, czy obecny sposób zarządzania organizacją odpowiada wymaganiom KSeF;
 • sposób informowania klienta o wystawionej w KSeF fakturze – postaw na skuteczną komunikację na linii firma – kontrahenci i zadbaj o terminowość dokonywanych i otrzymywanych płatności.

 

Jeżeli Państwa firma nie posiada stosownych procedur podatkowych, stworzymy je szykując produkt indywidualnie dopasowany do każdego klienta.

Postaw na szkolenie:

 • kadr finansowych i księgowych,
 • kadry sprzedażowej i osób odpowiedzialnych za zamówienia/zakupy,
 • kadry zarządzającej.

 

Wdrażaj systemy z profesjonalnym doradztwem:

 • doradzamy już na etapie prac nad systemami informatycznymi,
 • konsultujemy każdą ważną dla organizacji zmianę w fakturowaniu,
 • uczestniczymy we wdrażaniu najbardziej optymalnych programów do KSef,
 • wspieramy po wdrożeniu – zapewniamy stałe i bieżące doradztwo podatkowe w obszarze KSef i wszystkich tematów podatkowych.