Nieruchomości

Prawo

Zespół Nieruchomości oferuje kompleksowe doradztwo prawne dla Klientów korporacyjnych, w tym obsługę ich bieżącej działalności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, budowlanego oraz prawa nieruchomości.

Wspieramy  naszych Klientów w następujących obszarach:

 • bieżące doradztwo z obszaru prawa gospodarczego, budowlanego, administracyjnego i prawa nieruchomości;
 • projektowanie i negocjowanie umów przedwstępnych oraz umów sprzedaży nieruchomości, oraz umów deweloperskich;
 • projektowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, o prace projektowe oraz project management;
 • projektowanie i negocjowanie umów w zakresie: zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, komercjalizacji centrów handlowych,  najmu – od strony wynajmującego   i najemcy;
 • kompleksowe badanie stanu prawnego nieruchomości, ocena ryzyk prawnych, rekomendacje ich zabezpieczenia, zminimalizowania lub usunięcia;
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym składanie wniosków o zasiedzenie, pozwów o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym;
 • bieżące doradztwo prawne przy zarządzaniu nieruchomościami;
 • doradztwo przy komercjalizacji centrów handlowych, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów najmu z najemcami;
 • doradztwo dla ubezpieczycieli tytułów prawnych do nieruchomości, w tym ocena ryzyk oraz rekomendacja ich usunięcia lub zminimalizowania;
 • wsparcie prawne przy obrocie nieruchomościami rolnymi lub leśnymi;
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi w sprawach dotyczących nieruchomości i procesów inwestycyjnych;
 • doradztwo przy opracowywaniu modeli finansowania inwestycji nieruchomościowych, negocjowaniu umów joint venture, tworzeniu spółek celowych;
 • renegocjacja warunków umów najmu i dzierżawy w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności wywołaną Covid-19;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa nieruchomości.

Obsługując Klientów w zakresie nieruchomości, współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane  podatkiem VAT i podatkami transakcyjnymi.

Zapraszamy do kontaktu.

Zweryfikuj z nami:

 • przeprowadzenie audytu (przeglądu) zasad wystawiania faktur, faktur korygujących, zasad anulowania faktur;
 • umowy z kontrahentami – otrzymywanie faktury przez kontrahenta bezpośrednio poprzez KSeF wymaga jego zgody. Przeanalizujemy Państwa umowy i dodamy do nich klauzule umowne pozwalające w bezpieczny sposób korzystać z KSeFi zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami kontrahentów;
 • procesy sprzedaży i zakupu – wspólnie dostosujemy je do KSeF, tak aby zadbać o spełnienie wszystkich wymogów prawnopodatkowych;
 • faktury sprzedażowe pod kątem zgodności z wymaganiami schematów KSeF;
 • procedury wewnętrzne w zakresie rozliczania podatków – minimalizuj ryzyko podatkowe w firmie, eliminuj błędy w procedurach i uniknij odpowiedzialności podatkowej i karnoskarbowej;
 • przepływ informacji i zarządzania ryzykiem podatkowym wewnątrz organizacji – sprawdź, czy obecny sposób zarządzania organizacją odpowiada wymaganiom KSeF;
 • sposób informowania klienta o wystawionej w KSeF fakturze – postaw na skuteczną komunikację na linii firma – kontrahenci i zadbaj o terminowość dokonywanych i otrzymywanych płatności.

 

Jeżeli Państwa firma nie posiada stosownych procedur podatkowych, stworzymy je szykując produkt indywidualnie dopasowany do każdego klienta.

Postaw na szkolenie:

 • kadr finansowych i księgowych,
 • kadry sprzedażowej i osób odpowiedzialnych za zamówienia/zakupy,
 • kadry zarządzającej.

 

Wdrażaj systemy z profesjonalnym doradztwem:

 • doradzamy już na etapie prac nad systemami informatycznymi,
 • konsultujemy każdą ważną dla organizacji zmianę w fakturowaniu,
 • uczestniczymy we wdrażaniu najbardziej optymalnych programów do KSef,
 • wspieramy po wdrożeniu – zapewniamy stałe i bieżące doradztwo podatkowe w obszarze KSef i wszystkich tematów podatkowych.