Nieruchomości

Prawo

Zespół Nieruchomości oferuje kompleksowe doradztwo prawne dla Klientów korporacyjnych, w tym obsługę ich bieżącej działalności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, budowlanego oraz prawa nieruchomości.

Wspieramy  naszych Klientów w następujących obszarach:

 • bieżące doradztwo z obszaru prawa gospodarczego, budowlanego, administracyjnego i prawa nieruchomości;
 • projektowanie i negocjowanie umów przedwstępnych oraz umów sprzedaży nieruchomości, oraz umów deweloperskich;
 • projektowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, o prace projektowe oraz project management;
 • projektowanie i negocjowanie umów w zakresie: zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, komercjalizacji centrów handlowych,  najmu – od strony wynajmującego   i najemcy;
 • kompleksowe badanie stanu prawnego nieruchomości, ocena ryzyk prawnych, rekomendacje ich zabezpieczenia, zminimalizowania lub usunięcia;
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym składanie wniosków o zasiedzenie, pozwów o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym;
 • bieżące doradztwo prawne przy zarządzaniu nieruchomościami;
 • doradztwo przy komercjalizacji centrów handlowych, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów najmu z najemcami;
 • doradztwo dla ubezpieczycieli tytułów prawnych do nieruchomości, w tym ocena ryzyk oraz rekomendacja ich usunięcia lub zminimalizowania;
 • wsparcie prawne przy obrocie nieruchomościami rolnymi lub leśnymi;
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi w sprawach dotyczących nieruchomości i procesów inwestycyjnych;
 • doradztwo przy opracowywaniu modeli finansowania inwestycji nieruchomościowych, negocjowaniu umów joint venture, tworzeniu spółek celowych;
 • renegocjacja warunków umów najmu i dzierżawy w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności wywołaną Covid-19;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa nieruchomości.

Obsługując Klientów w zakresie nieruchomości, współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane  podatkiem VAT i podatkami transakcyjnymi.

Zapraszamy do kontaktu.