Ubezpieczenia i spory ubezpieczeniowe

Prawo

Oferujemy przedsiębiorcom i podmiotom sektora ubezpieczeniowego kompleksowe doradztwo z zakresu prawa ubezpieczeniowego, w tym doradztwo regulacyjne oraz prowadzenie spraw dotyczących wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia.

 

Wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

 • Doradztwo regulacyjne dla podmiotów sektora ubezpieczeniowego
 • Tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych
 • Spory ubezpieczeniowe – reprezentacja w postępowaniach likwidacyjnych, w negocjacjach oraz w sporach sądowych
 • Doradztwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia, w tym programów ubezpieczeniowych
 • Transakcje nabywania i sprzedaży spółek z sektora ubezpieczeniowego

 

Nasi Klienci:

 • Ubezpieczeni
 • Ubezpieczyciele, w tym ubezpieczyciele zagraniczni
 • Pośrednicy ubezpieczeniowi

 

Korzystając z naszych usług, Klienci zyskują:

 • ścisłą współpracę prawnika z Klientem na każdym etapie doradztwa;
 • możliwość korzystania z naszej głębokiej wiedzy eksperckiej;
 • doradztwo oparte o nasze bogate doświadczenie praktyczne w kontaktach z instytucjami sektora ubezpieczeniowego takimi jak np. KNF i Rzecznik Finansowy;
 • eksperckie wsparcie w postępowaniu likwidacyjnym, w tym doświadczenie we współpracy z najlepszymi ekspertami w likwidacji szkód ubezpieczeniowych;
 • dogłębną analizę sprawy skutkującą efektywnym prowadzeniem sporu ubezpieczeniowego.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

14.12.2023

Uzyskaliśmy wielomilionowe odszkodowanie dla międzynarodowej firmy w sporze z ubezpieczycielem

Czytaj

23.11.2023

Spalony zakład, magazyn? Ten kwestionariusz zdecyduje o odszkodowaniu

Czytaj

31.10.2023

Spór z ubezpieczycielem. To trzeba wiedzieć, by dobrze ocenić szansę na wygraną

Czytaj
Więcej