Podatek od nieruchomości

Podatki

Znakomita część przedsiębiorców wykorzystuje nieruchomości przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Nieuchronną tego konsekwencją jest obciążenie podatkiem od nieruchomości. Często jest on nakładany w kwotach wyższych, niż powinien. Podatek ten powinien być opłacany w wysokości, która jest konieczna i wymagana przepisami prawa.

Wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach: 

  • przegląd statusu nieruchomości pod kątem prawno-podatkowym;
  • przegląd statusu nieruchomości pod kątem aspektów technicznych, w tym przeprowadzaniem oględzin oraz wykonywaniem pomiarów architektonicznych;
  • doradztwo w zakresie zmniejszenia kosztu podatku we wszystkich kategoriach: grunty, budynki, budowle;
  • doradztwo w zakresie odzyskania nadpłat podatku od nieruchomości;
  • doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych oraz na każdym etapie postępowania podatkowego lub sądowoadministracyjnego.

Usługi świadczone przez nas mają na celu przede wszystkim ustalenie możliwości obniżenia kwot podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa oraz stanu faktycznego dotyczącego nieruchomości posiadanych przez naszych Klientów.

Doradzając Klientom w zakresie podatku od nieruchomości, współpracujemy również z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa.

Zapraszamy do kontaktu.