22 sierpnia 2022 r. Ministerstwo Finansów na rządowej stronie opublikowało raport z konsultacji publicznych do projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (UD404). W konsultowanym projekcie proponowano istotne modyfikacje w przepisach dotyczących dokumentowania pośrednich transakcji rajowych, które obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.

W odpowiedzi na uwagi zgłaszane do proponowanych zmian w przepisach o pośrednich rozliczeniach rajowych, MF przedstawiło swoje stanowisko informując o uchyleniu przepisów dotyczących raportowania transakcji pośrednich.

Eksperci z Kancelarii Ożóg Tomczykowski również brali udział w przeprowadzonych konsultacjach publicznych postulując o usunięcie powyższych przepisów w obecnym brzmieniu oraz niewprowadzanie zmian proponowanych w projekcie zmian w ustawie o CIT.

Poniżej znajduje się pełna treść zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem MF.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12361255/12889728/12889732/dokument571092.pdf

Gdyby mieli Państwo pytania związane z powyższym zagadnieniem lub innymi kwestiami z zakresu cen transferowych, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

12.07.2024

Z uproszczonego odrolnienia będzie można skorzystać najwcześniej w 2026 r.

Czytaj

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj