Podatki dochodowe

Podatki

Zespół doradców w obszarze praktyki podatków dochodowych to eksperci z wieloletnim doświadczeniem. Nasi doradcy podatkowi i radcy prawni świadczą kompleksowe usługi doradcze. 

Wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

  • doradztwo w rozwiązywaniu problematycznych zagadnień związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym weryfikacja poprawności kwalifikacji przychodów i kosztów pod kątem podatkowym;
  • analiza podatkowa stosowanych umów oraz przygotowywanie zmian zmniejszających niekorzystne konsekwencje podatkowe (np.: umowy licencyjne, umowy o świadczenie usług zarządczych, umowy o finansowanie działalności);
  • analiza podatkowa fuzji, przejęć, restrukturyzacji kapitałowych oraz likwidacji podmiotów gospodarczych, między innymi w zakresie oceny ogólnych korzyści i kosztów planowanych działań;
  • doradztwo w zakresie wyboru korzystnych sposobów gromadzenia środków na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej, w tym sporządzanie opracowań porównawczych poszczególnych sposobów finansowania działalności w aspekcie potrzeb i wymagań klientów;
  • usługi kompleksowego doradztwa dla pracodawców i pracowników ‒ zarówno cudzoziemców, jak i obywateli polskich ‒ dotyczące m.in. planowania struktur zatrudniania i wynikających z tego obowiązków zarówno na gruncie prawa podatkowego, jak i ubezpieczeń społecznych;
  • planowanie struktur zatrudnienia polskich obywateli za granicą pod kątem, wynikających z tego obowiązków zarówno na gruncie prawa podatkowego, jak i ubezpieczeń społecznych;
  • opracowywanie najbardziej efektywnych, pod względem obciążeń podatkowych i obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, struktur wynagradzania menedżerów, członków zarządu i rad nadzorczych;
  • pomoc w przygotowaniu firmy do kontroli podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej newralgicznych obszarów w danym sektorze, a także przygotowanie cudzoziemców, dyrektorów oraz pracowników do kontroli podatkowych/skarbowych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych; wsparcie kadry zarządzającej w toku postępowań w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia karno-skarbowe.

Obsługując Klientów w zakresie podatków dochodowych, współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa.

Zapraszamy do kontaktu.