Podatek VAT

Podatki

Służymy swoim doświadczeniem, pomagając podatnikom rozwiązywać ich problemy. Uwzględniamy przy tym specyfikę poszczególnych sektorów działalności gospodarczej objętej VAT.

Wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

 • udzielanie porad i konsultacji – w ramach stałej obsługi,
 • weryfikacja umów handlowych pod kątem potencjalnych konsekwencji w VAT,
 • opracowywanie i implementacja struktury minimalizujące ryzyko w zakresie VAT w działalności prowadzonej w kraju oraz poza jego granicami (w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych),
 • weryfikacja istniejących struktur pod kątem prawidłowości rozliczeń w VAT oraz pomoc we wdrożeniu niezbędnych zmian,
 • audyty gospodarcze ukierunkowane na polepszenie płynności finansowej w zakresie VAT oraz weryfikacja prawidłowości procedur w zakresie VAT,
 • wsparcie polegające na udzielaniu konsultacji z zakresu polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych,
 • pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie VAT,
 • wsparcie w trakcie postępowań podatkowych i sądowych z zakresu VAT oraz reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
 • doradztwo oraz pomoc przy wdrażaniu struktur biznesowych typu consignment manufacturing, call-off stock, consignment stock,
 • doradztwo w zakresie określania skutków w VAT sprzedaży nieruchomości,
 • doradztwo oraz pomoc przy zwrocie polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych, oraz zagranicznego VAT dla polskich przedsiębiorców,
 • konsultacje i asysta przy rejestracji zagranicznych przedsiębiorców dla celów polskiego VAT oraz polskich podmiotów dla celów zagranicznego VAT,
 • wsparcie we wdrożeniu schematów compliance w szczególności zachowania dobrej wiary i należytej staranności w realizacji transakcji handlowych,
 • kompleksowa pomoc w zarządzaniu ryzykiem podatkowym w działalności gospodarczej, w szczególności w branży usługowej, handlowej, budowlanej, deweloperskiej, obrotu nieruchomościami oraz doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego.

Obsługując Klientów w zakresie podatku VAT, współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają także kwestie związane z prawem nieruchomościowym czy planowaniem podatkowym.

Zapraszamy do kontaktu.