Obrady XV Forum Cen Transferowych – kluczowe zagadnienia

4 października 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Forum Cen Transferowych (FCT). Podczas spotkania przedstawiono bieżące prace Ministerstwa Finansów (MF) w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych.

  • Podczas obrad omówiono projektowane zmiany przepisów o cenach transferowych, tj. zmiany w regulacjach dotyczących bezpośrednich transakcji rajowych oraz uchylenie przepisów o pośrednich transakcjach rajowych (druk sejmowy nr 2544). Obecnie projekt ustawy jest procedowany w Senacie i wkrótce można spodziewać się przekazania ustawy do podpisu Prezydenta RP.
  • MF zapowiedziało finalizację prac w zakresie opracowania Informatora TPR o cenach transferowych (pytania i odpowiedzi na 2021 r.), który ma zostać opublikowany w tym miesiącu.
    Nowe wydanie Informatora zostanie rozbudowane o dodatkowe 11 pytań i odpowiedzi m.in. dotyczących składania informacji TPR przez podmioty zwolnione z obowiązku dołączania do lokalnej dokumentacji analizy porównawczej lub analizy zgodności, raportowania tzw. transakcji rajowych, składania informacji TPR w przypadku spółki komandytowej, która stała się podatnikiem CIT z dniem 1 maja 2021 r. W zakresie spółek komandytowych i obowiązku złożenia informacji TPR zapowiedziano ponadto publikację odrębnego komunikatu z wyjaśnieniami w tym zakresie.
  • Przedstawiciele MF dokonali omówienia zmian w formularzach informacji o cenach transferowych (TPR) składanych za 2021 r.
    Zmiany te obejmują dostosowanie do ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w przypadku transakcji mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, innych niż transakcje kontrolowane, objętych mechanizmem safe harbour, dla których nie wskazuje się danych dotyczących analiz porównawczych lub analiz zgodności.
  • Ponadto poinformowano o trwających pracach nad formularzami TPR, które będą składane w przyszłym roku.
  • Podczas obrad, omówiony został również projekt rekomendacji grup roboczych FCT nt. wpływu czynników kryzysowych na ceny transferowe (kontynuacja prac dotyczących rekomendacji w zakresie wpływu pandemii COVID-19 z rozszerzeniem na obecną sytuację gospodarczą i geopolityczną).
  • Zapowiedziano zamiar zorganizowania kolejnego posiedzenia FCT jeszcze na początku grudnia tego roku.

Gdyby mieli Państwo pytania związane z powyższym zagadnieniem lub innymi kwestiami z zakresu cen transferowych, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

12.07.2024

Złożyć a składać. Ryzyko podwójnego opodatkowania w spółkach jawnych. Jak go uniknąć?

Czytaj

08.07.2024

Ogólne warunki umów w obrocie profesjonalnym (B2B) – pułapki stosowania niemieckich OWU (AGB) w polskim obrocie handlowym

Czytaj

05.07.2024

Nadchodzi koniec sporów o podatek (PCC) przy przekształceniach spółek w spółki osobowe

Czytaj

03.07.2024

Tax Alert: Nowa definicja „budowli”, „budynku” i „obiektu budowlanego” może wpłynąć na wysokość podatku od nieruchomości

Czytaj