Postępowania karnoskarbowe

Podatki

Postępowania karnoskarbowe stały się nieodzownym elementem postępowań i kontroli podatkowych, wykorzystywanym instrumentalnie przez organy podatkowe do przedłużania tych postępowań w nieskończoność.

Już bowiem samo wszczęcie postępowania karnoskarbowego w sprawie – nawet nie przeciwko określonym osobom – powoduje, że co do zasady, zawieszeniu ulega bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym związane jest postępowanie karnoskarbowe. Chociaż takie instrumentalne wykorzystanie postępowania karnoskarbowego jest niedopuszczalne i nie powinno wywoływać skutku zawieszenia, w praktyce jest powszechnie stosowane. To jednak nie koniec. Organy podatkowe uciekają się niekiedy do daleko posuniętych działań, tylko po to, by uzasadniać faktyczne prowadzenie postępowania karnoskarbowego. W tym celu np. stawiają zarzuty członkom zarządów podatników już po kilku tygodniach od wszczęcia postępowania w sprawie.

To z pewnością kontrowersyjna praktyka organów podatkowych, dopóki jednak jest stosowana, przedsiębiorcy powinni uwzględniać ryzyko postępowania karnoskarbowego jako elementu towarzyszącego kontroli czy postępowaniu podatkowemu.

 

Jak można się ustrzec przed odpowiedzialnością karnoskarbową?

Bronią w starciu z organami postępowania przygotowawczego jest wiedza przedsiębiorcy oraz profesjonalne wsparcie doradców, które wykorzystane wspólnie pozwalają na:

 1. Wdrożenie rozwiązań minimalizujących nieprawidłowości – w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć,
 2. Skuteczne działania, w przypadku kontroli lub postępowania podatkowego – aby minimalizować ryzyka karnoskarbowe, odpowiednio planując i prowadząc postępowanie i ograniczając liczbę argumentów do wykorzystaniu w ręku organu podczas postępowania karnoskarbowego,
 3. Aktywną obronę – w przypadku wszczęcia postępowania karnoskarbowego , skoncentrowaną przede wszystkim na jego zduszeniu w zarodku i umorzeniu jeszcze przed wejściem w fazę ad pesonam, a jeśli to nie możliwe – na jak najszybszym jego zakończeniu w sposób najlepszy dla klienta.

 

Jak możemy pomóc?

Pomagamy przygotować się i minimalizować ryzyko wszczęcia postępowania karnoskarbowego. Proponujemy działania w trzech płaszczyznach

 1.  Wiedza
  Przeprowadzamy szkolenia dla kadry zarządzającej i zespołu z:

  • o zakresu odpowiedzialności podatkowej i karnoskarbowej,
  • o Narzędzi compliance,
 2. Planowanie
  • o Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu strategii podatkowej organizacji,
  • o opracowujemy plan postępowania na wypadek wystąpienia ryzyk odpowiedzialności.
 3. Prowadzenie postępowania karnoskarbowego

Jeśli wszczęcie postępowania karnoskarbowego stało się faktem, tworzymy najlepsze warunki do pełnienia w jego toku aktywnej roli, ukierunkowanej na zakończenie postępowania jeszcze na etapie in rem (tj. przed przedstawieniem zarzutów).

 

Dlaczego my?

Mamy na swoim koncie liczne sukcesy w sporach podatkowych i karnoskarbowych , osiągane na różnych etapach postępowania, przed różnymi organami podatkowymi, sądami i trybunałami. Znamy specyfikę działania organów postępowania przygotowawczego i wiemy, jak się z nimi komunikować, aby osiągać jak najlepsze wyniki.

Znając wagę postępowań karnoskarbowych i ich odbiór przez naszych Klientów, w swoich działaniach jesteśmy skupieni przede wszystkim właśnie na Klientach i ich jak najwyższym komforcie, co dodatkowo zwiększa szansę na pozytywny wynik.