Private Client – HNWI

Podatki

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego dla właścicieli biznesu, prywatnych inwestorów, ich rodzin, firm rodzinnych, prywatnych organizacji oraz menedżerów najwyższego szczebla. Cieszymy się wysokim zaufaniem naszych Klientów, gdyż oferujemy im bezpieczne rozwiązania podatkowe dopasowane do indywidualnych potrzeb. Zapewniamy opiekę ze strony doświadczonego doradcy (Partnera w kancelarii) oraz pracującego pod jego kierunkiem zespołu specjalistów, zarówno z obszaru podatków, jak i innych gałęzi prawa.

Przy współpracy zawsze uwzględniamy historię, strukturę i kulturę organizacji oraz wszelkie kwestie indywidualne, a także cele oraz wartości, jakimi kieruje się Klient. Umiejętnie dobrane przez nas narzędzia podatkowe umożliwią bezpieczne i korzystne wdrożenie indywidualnych rozwiązań, które chronią interes Klienta, firmę oraz jego najbliższych.

Przy wdrażaniu międzynarodowych projektów współpracujemy z renomowanymi doradcami podatkowymi i prawnymi z odpowiednich jurysdykcji.

W ramach usług doradztwa na rzecz Klientów z segmentu HNWI oferujemy m.in.:

 • audyt oraz sporządzenie przejrzystego zestawienia składników majątku osobistego i gospodarczego, w tym doradztwo w obszarze właściwej segregacji majątku dla potrzeb prowadzonych inwestycji;
 • analizę inwestycji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych w kontekście prawidłowego i zarazem efektywnego opodatkowania odnośnych przychodów/dochodów;
 • analizę aktywów lub przychodów pod kątem uczestnictwa w krajowych i zagranicznych strukturach inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego i klauzul w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania;
 • identyfikację i zestawienie obowiązków związanych z aktywami oraz inwestycjami osobistymi i rodzinnymi, w tym: exit tax, CFC, danina solidarnościowa, raportowanie aktywów i pasywów do Narodowego Banku Polskiego, MDR:
 • doradztwo w zakresie podatkowo-prawnych aspektów sukcesji w biznesie:
 • kompleksowe doradztwo podatkowe w zakresie restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej z perspektywy właściciela i top managementu (połączenia, podziały, aporty, przekształcenia i tworzenie podmiotów gospodarczych);
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego redystrybucji zysków dla osób fizycznych;
 • kompleksowe doradztwo podatkowe dotyczące zmiany rezydencji podatkowej osób fizycznych;
 • kompleksowe doradztwo podatkowe w procesach fuzji i przejęć, w których zbywcą lub nabywcą jest osoba fizyczna;
 • doradztwo podatkowe przy wyjściu z inwestycji;
 • negocjacje i renegocjacje umów (np. kontraktów menadżerskich, umów opcji, umów inwestycyjnych, umów pożyczek, itp.);
 • planowanie bezpiecznych podatkowo struktur właścicielskich w oparciu o polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne lub inne podmioty praw (np. zagraniczne fundacje rodzinne);
 • audyt podatkowy istniejących struktur pod kątem już wprowadzonych przepisów mających zapobiegać unikaniu opodatkowania oraz klauzul obejścia prawa;
 • przygotowywanie wszystkich zeznań podatkowych dla właścicieli biznesu, prywatnych inwestorów i najwyższej kadry menedżerskiej;
 • identyfikację i wsparcie w wypełnieniu pozostałych obowiązków podatkowych ciążących na wskazanych powyżej osobach fizycznych.

Zapraszamy do kontaktu.