Ceny transferowe

Podatki

Ceny transferowe, czyli ogół rozliczeń i współpracy realizowanej pomiędzy powiązanymi podmiotami, coraz częściej stają się przedmiotem zainteresowania organów podatkowych, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej.

Podatnicy powinni zachować należytą staranność przy ustalaniu, a następnie przy dokumentowaniu współpracy zachodzącej pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Pozwala to ograniczyć ryzyko podatkowe, związane z zakwestionowaniem cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Sprawna polityka cen transferowych — zalety

Sprawna polityka cen transferowych, oprócz ograniczenia ryzyka, może również pomóc w osiągnięciu celów biznesowych całej grupy kapitałowej. Świadome zarządzanie cenami transferowymi może stać się narzędziem skutecznego i efektywnego prowadzenia biznesu.

Wspieramy naszych Klientów przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych oraz tworzenia optymalnych rozwiązań biznesowych w następujących obszarach:

  • analiza prowadzonej działalności — ukierunkowana na rozpoznanie i określenie głównych obszarów ryzyka, związanych przede wszystkim z ustaloną metodą i wysokością wynagrodzenia transakcyjnego — oraz propozycja działań zabezpieczających zidentyfikowane ryzyka;
  • opracowanie polityki cen transferowych, opisującej zasady rozliczeń stosowanych w grupie podmiotów powiązanych;
  • sporządzanie kompleksowej dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przygotowywanie dokumentacji wspierającej poszczególne transakcje, np.: umów, pisemnych procedur, faktur;
  • przygotowywanie analiz ekonomicznych weryfikujących / wskazujących rynkowy charakter cen stosowanych w transakcjach kontrolowanych;
  • wsparcie przy przeprowadzaniu restrukturyzacji działalności zgodnie z warunkami rynkowymi poprzez m.in. identyfikację procesów restrukturyzacyjnych, ustalenie zasadności i wysokości wynagrodzenia, przygotowanie właściwej dokumentacji oraz opracowanie nowych zasad współpracy po przeprowadzonym procesie restrukturyzacyjnym;
  • wsparcie podczas kontroli podatkowej lub skarbowej oraz w trakcie postępowania odwoławczego bądź postępowania sądowego;
  • wsparcie w negocjacjach z Ministerstwem Finansów i przygotowywaniu uprzednich porozumień cenowych.

Świadcząc usługi w zakresie cen transferowych, działamy zespołowo. Współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa podatkowego. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie działania możemy podjąć dla Twojej firmy.

Zapraszamy do kontaktu.