Podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło)

Podatki

Specjaliści działający w ramach praktyki VAT, Akcyzy i Ceł służą swoim doświadczeniem, pomagając podatnikom rozwiązywać problemy z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów działalności gospodarczej objętej VAT, akcyzą (branża energetyczna, napojów alkoholowych, tytoniowa czy motoryzacyjna), a także cłami.

W ramach doradztwa w zakresie podatków pośrednich wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

VAT

 • udzielanie porad i konsultacji – w ramach stałej obsługi; 
 • weryfikacja umów handlowych pod kątem potencjalnych konsekwencji w VAT;
 • opracowywanie i implementacja struktur minimalizujących ryzyko w zakresie VAT w kraju oraz poza jego granicami (w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych) oraz weryfikacja struktur już istniejących;
 • przeprowadzanie audytów gospodarczych ukierunkowanych na polepszenie płynności finansowej w zakresie VAT oraz weryfikacja prawidłowości procedur w zakresie VAT funkcjonujących w danym przedsiębiorstwie;
 • udzielanie konsultacji z zakresu polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych;
 • pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie VAT;
 • pomoc w uzyskaniu wiążącej informacji stawkowej (WIS);
 • wsparcie w trakcie postępowań podatkowych i sądowych z zakresu VAT oraz reprezentowanie ich przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
 • doradztwo oraz pomoc przy wdrażaniu struktur biznesowych typu consignment manufacturing, call-off stock, consignment stock;
 • doradztwo oraz pomoc przy zwrocie polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych, oraz zagranicznego VAT dla polskich przedsiębiorców;
 • przeglądy podatkowe w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych przez regulacje o VAT;
 • udzielanie konsultacji i asysta przy rejestracji zagranicznych przedsiębiorców dla celów polskiego VAT oraz polskich podmiotów dla celów zagranicznego VAT.

Akcyza

 • udzielanie porad i konsultacji – w ramach stałej obsługi; 
 • opiniowanie zasad opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym w zakresie stosowania preferencyjnych stawek podatku, zwolnień oraz wyłączeń z opodatkowania, a także zgodności polskich przepisów z dyrektywami UE;
 • doradztwo w zakresie prawidłowej klasyfikacji statystycznej (CN) wyrobów akcyzowych, w tym w zakresie uzyskania wiążącej informacji akcyzowej (WIA); 
 • weryfikacja umów handlowych pod kątem potencjalnych konsekwencji akcyzowych;
 • nadzór i konsultacje zmian w systemach wewnętrznych podatników wynikających ze zmian przepisów podatkowych (weryfikowanie zmian w dokumentacji akcyzowej);
 • rozstrzyganie problematycznych kwestii w zakresie prowadzenia ewidencji akcyzowych, składania deklaracji oraz zasad zapłaty podatku, a także wypełniania pozostałych obowiązków administracyjnych, np. w zakresie składania zabezpieczeń akcyzowych, prawidłowego wypełniania kart do saldowania;
 • pomoc w uzyskiwaniu zryczałtowanego zabezpieczenia akcyzowego lub zwolnienia ze złożenia zabezpieczenia;
 • przeglądy podatkowe w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów akcyzowych;
 • wsparcie w trakcie postępowań podatkowych i sądowych z zakresu podatku akcyzowego oraz reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Cła

 • bieżące doradztwo w zakresie prawa celnego i podatkowego dla osób zajmujących się handlem, logistyką i spedycją w obrocie transgranicznym;
 • pomoc w klasyfikacji taryfowej towarów. Przygotowanie wniosków i reprezentowanie podatników przed organami i sądami w sprawach wiążących informacji taryfowych;
 • reprezentowanie podatników przed organami celno-skarbowymi oraz sądami w sprawach i sporach celnych, w sprawach dotyczących pozwoleń celnych;
 • pomoc w przygotowaniu oświadczeń i innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa celnego;
 • współpraca z agentami celnymi przy odprawach celnych;
 • przygotowywanie opinii prawnych na wskazane zagadnienia z zakresu cła, importu i eksportu.

Obsługując Klientów w zakresie podatków pośrednich, współpracujemy również z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa.

Zapraszamy do kontaktu.