Własność intelektualna

Prawo

Praktyka Doradztwa Własności Intelektualnej świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa prasowego oraz prawa własności przemysłowej.

W ramach kompleksowego doradztwa prawnego z zakresu własności intelektualnej wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

 • projektowanie i opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych;
 • obsługa prawna organizatorów imprez kulturalnych (m.in. festiwali, koncertów);
 • obsługa prawna związana z produkcją filmową i telewizyjną;
 • doradztwo prawne na rzecz producentów oraz wydawców muzycznych;
 • świadczenie usług dla wydawców prasowych (w tym podmiotów prowadzących serwisy i portale internetowe);
 • reprezentacja Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych, praw własności przemysłowej;
 • audyty rozwiązań prawnych z zakresu praw własności intelektualnej w ramach danego przedsiębiorstwa i doradztwo w zakresie ich ochrony oraz komercjalizacji;
 • uzyskanie świadectw ochronnych i dokumentów patentowych;
 • ochrona dóbr osobistych Klienta (m.in. renoma, tajemnica korespondencji, wizerunek);
 • dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów oraz porozumień w zakresie przenoszenia praw i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych i innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców, w tym patentów;
 • weryfikacja prawidłowego posługiwania się znakiem w celu reklamy;
 • opracowywanie strategii ochrony know-how;
 • wspieranie Klientów w szybkim reagowaniu na naruszenia przysługujących im praw;
 • doradztwo w zakresie wykorzystania praw własności intelektualnej jako zabezpieczenia.

Obsługując Klientów w zakresie prawa cywilnego, w tym własności intelektualnej, współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa.

Zapraszamy do kontaktu.