Ochrona danych osobowych

Prawo

Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych pomaga firmom w zarządzaniu tym obszarem, w szczególności zaś wspiera je we wdrażaniu nowego Rozporządzenia Unijnego o ochronie danych osobowych (tzw. „RODO”), które obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 r. 

W ramach prowadzonych projektów zespół specjalistów z obszaru ochrony danych osobowych oraz IT wspiera Klientów w następujących obszarach:

  • badanie zachodzących w firmie procesów przetwarzania danych określające ryzyka związane z poszczególnymi działaniami,
  • weryfikacja funkcjonujących w firmie procedur, polityk i środków ochrony, a także umów zawieranych z konsumentami i kontrahentami pod kątem nowych regulacji,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji dostosowanej do wymogów RODO,
  • dostosowanie klauzul zgód i klauzul informacyjnych,
  • dostosowanie rozwiązań w obszarze IT do ryzyk w obszarze ochrony danych osobowych generowanych w toku prowadzenia działalności biznesowej,
  • przygotowanie organizacji do stosowania przepisów w zakresie profilowania, uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i stosowania domyślnej ochrony danych,
  • weryfikacja obowiązku posiadania przez firmę Inspektora Ochrony Danych,
  • przeprowadzenie niezbędnych szkoleń.

Obsługując Klientów w zakresie ochrony danych osobowych, współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa.

Zapraszamy do kontaktu.