Zagraniczne fundacje rodzinne

Sukcesja

Klientów zainteresowanych powołaniem zagranicznej fundacji rodzinnej wspieramy w szczególności w następujących obszarach:

  • przegląd sytuacji biznesowej i rodzinnej pod kątem ewentualnego ryzyka oraz możliwych roszczeń / konfliktów na gruncie spadkobrania, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz celu właściciela,
  • opracowanie indywidualnego, „szytego na miarę” modelu sukcesji opartego o zagraniczną fundację rodzinną, w oparciu o jurysdykcję preferowaną przez właściciela bądź rekomendowaną przez kancelarię, w oparciu o cele właściciela,
  • opracowanie ewentualnych zmian w strukturze firmy rodzinnej / grupy firm w celu ich przygotowania do sukcesji, w tym kompleksowe doradztwo na etapie wdrożenia rekomendowanych zmian,
  • kompleksowe wsparcie na etapie wdrożenia wybranego modelu, obejmujące między innymi kontakt i nadzór nad pracami zagranicznych doradców prawnych i podatkowych, w tym opracowywanie dokumentacji korporacyjnej fundacji, odzwierciedlającej cele właściciela,
  • bieżące doradztwo prawne i podatkowe po wdrożeniu rekomendowanej struktury.