Termin na przekazanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) za 2022 rok wydłużony do listopada 2023 roku!

 

  • Wczoraj (8 marca) pojawił się na stronie podatki.gov.pl komunikat o wydłużeniu terminu na przekazanie do organu podatkowego Informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) z trzech do jedenastu miesięcy.
  • W Dzienniku Ustaw z 6 marca 2023 r. pod poz. 422 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.
  • Dłuższy termin dotyczy Informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.
  • Rozporządzenie w powyższym zakresie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 21 marca 2023 r.
  • Nowelizacja rozporządzenia zrównuje termin złożenia ORD-U z terminem na złożenie Informacji o cenach transferowych (informacja TPR), aby w obu przypadkach był to termin do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Wydłużony termin przekazania (ORD-U) do organu podatkowego (podatki.gov.pl)

Przypominamy, że obowiązek złożenia ORD-U powstaje w przypadku, gdy:

  • nastąpiło zawarcie umów z nierezydentami powiązanymi osobowo lub kapitałowo (bezpośrednio lub pośrednio), gdzie udział wynosi co najmniej 5%. Uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 EUR;
  • nastąpiło zawarcie umów z nierezydentami posiadającymi na terytorium RP przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów. Umowa podlega obowiązku raportowemu, gdy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań wynikająca z takiej umowy przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

Należy zwrócić uwagę na inny próg powiązań kapitałowych w raportowaniu ORD-U (5%) w porównaniu do przepisów o cenach transferowych (25%).

Zwolnienia z obowiązku raportowania ORD-U

Podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych (TPR) są zwolnione z obowiązku sporządzania i przekazywania informacji ORD-U.

Powyższe zwolnienie nie dotyczy podmiotów, które są obowiązane do sporządzenia informacji TPR, ale realizują w danym roku podatkowym transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj