Ulga IP BOX

Podatki

Ulga IP Box jest ulgą podatkową wprowadzającą preferencyjną stawkę podatkową 5% w stosunku do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnych. 

Bazując na naszym doświadczeniu, oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • przeprowadzenia audytu posiadanych w przedsiębiorstwie praw własności intelektualnej w kontekście weryfikacji możliwości skorzystania z ulgi IP Box;
 • wsparcia przy opracowaniu wewnętrznej strategii zarządzania innowacją i prawami własności intelektualnej;
 • analizy umów związanych z posiadanymi prawami własności intelektualnych;
 • wsparcia oraz weryfikacji ewidencji podatkowej niezbędnej do rozliczenia ulgi B+R;
 • wsparcia w przygotowaniu rocznych deklaracji podatkowych wykazujących prawo do skorzystania z IP Box;
 • przygotowania i reprezentowania przedsiębiorcy w procesie uzyskiwania indywidualnych interpretacji podatkowych, potwierdzających prawo do skorzystania z ulgi IP Box.

Istota ulgi 

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnych są prawa, które:

 1. zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R,
 2. należą do jednej z kategorii praw wymienionych przez ustawodawcę w ustawie PIT oraz CIT, tj.:
  1. patent,
  2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
  3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  4. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  5. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin,
  7. autorskie prawo do programu komputerowego.

Warunki korzystania z ulgi IP Box

 • prowadzenie działalności B+R skutkującej wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • dokonanie odpowiedniego wyodrębnienia kosztów skutkujących powstaniem danego prawa własności intelektualnej;
 • prowadzenie ewidencji na cele IP Box;
 • komercjalizacja kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w postaci np. jego sprzedaży, udzielenia licencji, czy też zawarcie danego prawa w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • ustalenie wysokości kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnych;
 • złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym.

Okres korzystania

Korzystać z IP Box można aż do czasu wygaśnięcia danego prawa własności intelektualnej.

Zmiany w uldze IP Box – związane z tzw. Polskim Ładem

Od 1 stycznia 2022 r. można jednocześnie korzystać z ulgi B+R oraz ulgi IP Box. Oznacza to, że przedsiębiorca ma możliwość odliczenia kosztów związanych z ulgą B+R od dochodu z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach IP Box objętego preferencyjną stawką 5%.

Jeżeli zastanawiacie się Państwo czy kwalifikujecie się do skorzystania z ulgi IP Box, zachęcamy do kontaktu. Wspólnie przeanalizujemy Państwa sytuację i doradzimy najlepsze z możliwych rozwiązań.

Zapraszamy do kontaktu.

Zweryfikuj z nami:

 • przeprowadzenie audytu (przeglądu) zasad wystawiania faktur, faktur korygujących, zasad anulowania faktur;
 • umowy z kontrahentami – otrzymywanie faktury przez kontrahenta bezpośrednio poprzez KSeF wymaga jego zgody. Przeanalizujemy Państwa umowy i dodamy do nich klauzule umowne pozwalające w bezpieczny sposób korzystać z KSeFi zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami kontrahentów;
 • procesy sprzedaży i zakupu – wspólnie dostosujemy je do KSeF, tak aby zadbać o spełnienie wszystkich wymogów prawnopodatkowych;
 • faktury sprzedażowe pod kątem zgodności z wymaganiami schematów KSeF;
 • procedury wewnętrzne w zakresie rozliczania podatków – minimalizuj ryzyko podatkowe w firmie, eliminuj błędy w procedurach i uniknij odpowiedzialności podatkowej i karnoskarbowej;
 • przepływ informacji i zarządzania ryzykiem podatkowym wewnątrz organizacji – sprawdź, czy obecny sposób zarządzania organizacją odpowiada wymaganiom KSeF;
 • sposób informowania klienta o wystawionej w KSeF fakturze – postaw na skuteczną komunikację na linii firma – kontrahenci i zadbaj o terminowość dokonywanych i otrzymywanych płatności.

 

Jeżeli Państwa firma nie posiada stosownych procedur podatkowych, stworzymy je szykując produkt indywidualnie dopasowany do każdego klienta.

Postaw na szkolenie:

 • kadr finansowych i księgowych,
 • kadry sprzedażowej i osób odpowiedzialnych za zamówienia/zakupy,
 • kadry zarządzającej.

 

Wdrażaj systemy z profesjonalnym doradztwem:

 • doradzamy już na etapie prac nad systemami informatycznymi,
 • konsultujemy każdą ważną dla organizacji zmianę w fakturowaniu,
 • uczestniczymy we wdrażaniu najbardziej optymalnych programów do KSef,
 • wspieramy po wdrożeniu – zapewniamy stałe i bieżące doradztwo podatkowe w obszarze KSef i wszystkich tematów podatkowych.