Ulga IP BOX

Podatki

Ulga IP Box jest ulgą podatkową wprowadzającą preferencyjną stawkę podatkową 5% w stosunku do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnych. 

Bazując na naszym doświadczeniu, oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • przeprowadzenia audytu posiadanych w przedsiębiorstwie praw własności intelektualnej w kontekście weryfikacji możliwości skorzystania z ulgi IP Box;
 • wsparcia przy opracowaniu wewnętrznej strategii zarządzania innowacją i prawami własności intelektualnej;
 • analizy umów związanych z posiadanymi prawami własności intelektualnych;
 • wsparcia oraz weryfikacji ewidencji podatkowej niezbędnej do rozliczenia ulgi B+R;
 • wsparcia w przygotowaniu rocznych deklaracji podatkowych wykazujących prawo do skorzystania z IP Box;
 • przygotowania i reprezentowania przedsiębiorcy w procesie uzyskiwania indywidualnych interpretacji podatkowych, potwierdzających prawo do skorzystania z ulgi IP Box.

Istota ulgi 

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnych są prawa, które:

 1. zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R,
 2. należą do jednej z kategorii praw wymienionych przez ustawodawcę w ustawie PIT oraz CIT, tj.:
  1. patent,
  2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
  3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  4. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  5. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin,
  7. autorskie prawo do programu komputerowego.

Warunki korzystania z ulgi IP Box

 • prowadzenie działalności B+R skutkującej wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • dokonanie odpowiedniego wyodrębnienia kosztów skutkujących powstaniem danego prawa własności intelektualnej;
 • prowadzenie ewidencji na cele IP Box;
 • komercjalizacja kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w postaci np. jego sprzedaży, udzielenia licencji, czy też zawarcie danego prawa w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • ustalenie wysokości kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnych;
 • złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym.

Okres korzystania

Korzystać z IP Box można aż do czasu wygaśnięcia danego prawa własności intelektualnej.

Zmiany w uldze IP Box – związane z tzw. Polskim Ładem

Od 1 stycznia 2022 r. można jednocześnie korzystać z ulgi B+R oraz ulgi IP Box. Oznacza to, że przedsiębiorca ma możliwość odliczenia kosztów związanych z ulgą B+R od dochodu z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach IP Box objętego preferencyjną stawką 5%.

Jeżeli zastanawiacie się Państwo czy kwalifikujecie się do skorzystania z ulgi IP Box, zachęcamy do kontaktu. Wspólnie przeanalizujemy Państwa sytuację i doradzimy najlepsze z możliwych rozwiązań.

Zapraszamy do kontaktu.