Ulga B+R

Podatki

Ulga B+R, to korzystne i bezpieczne rozwiązanie skierowane do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu oraz branży, którzy opracowują nowe produkty, procesy lub usługi.

Bazując na naszym doświadczeniu we wdrażaniu ulgi B+R, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu kompleksową obsługę:

  • przeprowadzimy pełną analizę pod kątem identyfikacji obszarów kwalifikujących się do skorzystania z ulgi B+R (do 5 lat wstecz);
  • dokonamy identyfikacji kosztów kwalifikowanych odpowiednich do odliczenia w ramach ulgi B+R;
  • przygotujemy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie potwierdzenia prawa do skorzystania z ulgi B+R;
  • będziemy reprezentować przedsiębiorcę w procesie uzyskiwania interpretacji oraz w zakresie udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania organów podatkowych;
  • zapewnimy pełne wsparcie w zakresie praktycznego wdrożenia ulgi B+R (m.in. w zakresie tworzenia i weryfikacji ewidencji projektów B+R, oraz wypełnienia innych warunków formalnych niezbędnych do skorzystania z ulgi B+R);
  • zapewnimy pełne wsparcie w procesie składania deklaracji podatkowych lub/i ich korekt, w których zostanie wykazane prawo do skorzystania z ulgi B+R;
  • zapewnimy pełne wsparcie w przypadku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych lub kontroli celno-skarbowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych w zakresie działalności B+R;
  • przeprowadzimy praktyczne szkolenie z zakresu stosowania ulgi B+R;
  • przygotujemy procedury dotyczące ulgi B+R;
  • przeanalizujemy czy dany podmiot kwalifikuje się do uzyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Istota ulgi

Korzyścią z tytułu wdrożenia ulgi B+R w przedsiębiorstwie jest możliwość ponownego odliczenia w zeznaniu rocznym 100% (w przypadku CBR – 150%) określonych wydatków, już wcześniej uwzględnionych w kosztach podatkowych (tzw. wydatków kwalifikowanych), poniesionych na tzw. działalność badawczo-rozwojową.

Do najczęstszych wydatków kwalifikowanych, w ramach ulgi B+R, zalicza się koszty osobowe pracowników zaangażowanych w działalność B+R oraz wydatki na zakup materiałów i surowców niezbędnych do jej prowadzenia.

Aktualnie, ulga B+R stanowi jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia przedsiębiorców, którzy tworzą nowe lub rozwijają istniejące produkty, procesy czy usługi.

Polski Ład a ulga B+R

W ramach rozwiązań proponowanych w ramach tzw. Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2022 r. zwiększyła się możliwość odliczenia wydatków związanych z kosztami osobowymi pracowników B+R, z obecnych 100% (150% – w przypadku CBR) do 200%.

Ponadto CBR mogą odliczyć 200% wszystkich kategorii wydatków kwalifikowanych, za wyjątkiem kosztów utrzymania patentów (gdzie odliczenie nadal wynosi 150%).

Jeżeli zastanawiacie się Państwo czy Wasza firma kwalifikuje się do skorzystania z ulgi B+R, zachęcamy do kontaktu. Wspólnie przeanalizujemy Państwa sytuację i doradzimy najlepsze z możliwych rozwiązań.

Zapraszamy do kontaktu.