Podatki transakcyjne

Podatki

Zespół Podatków Transakcyjnych świadczy usługi specjalistycznego doradztwa podatkowego w ramach szeroko rozumianych procesów transakcyjnych na rynku M&A, nieruchomości, pozyskiwania finansowania i kapitału inwestycyjnego, reorganizacji aktywów należących do grup kapitałowych, przedsiębiorców oraz inwestorów prywatnych (HNWI).

Obsługujemy klientów i transakcje we wszystkich sektorach gospodarki. Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w podatkach transakcyjnych przy opracowaniu koncepcji przeprowadzenia transakcji, pod kątem bezpieczeństwa i efektywności podatkowej, podatkowym badaniu spółki przed transakcją, doradzamy przy pracach nad SPA, APA i towarzyszącą dokumentacją transakcyjną, aż do zamknięcia transakcji i podatkowej obsługi procesu post-transakcyjnego.

Nasi specjaliści mają doświadczenie w podatkowym doradztwie transakcyjnym obejmującym transakcje i procesy:

 • sprzedaży udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych;
 • zawiązania i wyjścia ze wspólnych inwestycji (JV);
 • wystąpienia wspólnika ze spółki, w tym częściowego umorzenia udziałów/akcji, obniżenia wkładu;
 • zbycia przedsiębiorstwa, jego części lub poszczególnych aktywów;
 • połączeń, przekształceń i podziałów spółek i innych podmiotów gospodarczych;
 • post-transakcyjnej reorganizacji nabytych aktywów.

Wspieramy naszych Klientów, udzielając doradztwa transakcyjnego, które głównie obejmuje:

 • badania podatkowe zmierzające do przygotowania spółki do sprzedaży (VDD) oraz skupione na identyfikacji ryzyk podatkowych w nabywanej spółce i opracowaniu sposobów ich zaadresowania w ramach procesu transakcyjnego;
 • restrukturyzację kapitałową sprzedawcy;
 • opracowanie struktury inwestycyjnej nabywcy;
 • wdrożenie optymalnej i bezpiecznej struktury transakcji;
 • opracowanie i negocjowanie podatkowych aspektów w dokumentacji transakcyjnej;
 • podatkowe wsparcie post-transakcyjne, w tym w zakresie konsolidacji i reorganizacji nabytych aktywów u nabywcy lub reorganizacji działalności sprzedawcy;
 • reprezentację w ramach sporów transakcyjnych, w tym w szczególności wynikających z naruszenia oświadczeń i zapewnień podatkowych złożonych w dokumentacji transakcyjnej.

Obsługując Klientów w zakresie podatków transakcyjnych, współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa.

Zapraszamy do kontaktu.

Audyty i przeglądy podatkowe

Czytaj

Niezależny Audyt Funkcji Podatkowej (NAFP)

Czytaj