Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Podatki

Zarządzanie ryzykiem podatkowym polega na właściwym zidentyfikowaniu i minimalizacji ryzyk podatkowych występujących we wszelkich obszarach działalności naszych Klientów.

Nasi specjaliści koncentrują się nie tylko na identyfikacji tych ryzyk, ale też pomagają we wdrażaniu zaproponowanych rozwiązań, opracowując stosowne modele działania, w tym całą politykę zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie.

Rezultatem wsparcia, które oferujemy naszych Klientom, jest:

 • identyfikacja ryzyk podatkowych występujących w przedsiębiorstwie;
 • wdrożenie „działań naprawczych” skutkujących eliminacją lub ograniczeniem zidentyfikowanych ryzyk;
 • wdrożenie procesów skutkujących eliminacją błędnych rozliczeń;
 • wdrożenie działań ograniczających odpowiedzialność karno-skarbową osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • poprawa wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu.

Zweryfikuj z nami:

 • przeprowadzenie audytu (przeglądu) zasad wystawiania faktur, faktur korygujących, zasad anulowania faktur;
 • umowy z kontrahentami – otrzymywanie faktury przez kontrahenta bezpośrednio poprzez KSeF wymaga jego zgody. Przeanalizujemy Państwa umowy i dodamy do nich klauzule umowne pozwalające w bezpieczny sposób korzystać z KSeFi zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami kontrahentów;
 • procesy sprzedaży i zakupu – wspólnie dostosujemy je do KSeF, tak aby zadbać o spełnienie wszystkich wymogów prawnopodatkowych;
 • faktury sprzedażowe pod kątem zgodności z wymaganiami schematów KSeF;
 • procedury wewnętrzne w zakresie rozliczania podatków – minimalizuj ryzyko podatkowe w firmie, eliminuj błędy w procedurach i uniknij odpowiedzialności podatkowej i karnoskarbowej;
 • przepływ informacji i zarządzania ryzykiem podatkowym wewnątrz organizacji – sprawdź, czy obecny sposób zarządzania organizacją odpowiada wymaganiom KSeF;
 • sposób informowania klienta o wystawionej w KSeF fakturze – postaw na skuteczną komunikację na linii firma – kontrahenci i zadbaj o terminowość dokonywanych i otrzymywanych płatności.

 

Jeżeli Państwa firma nie posiada stosownych procedur podatkowych, stworzymy je szykując produkt indywidualnie dopasowany do każdego klienta.

Postaw na szkolenie:

 • kadr finansowych i księgowych,
 • kadry sprzedażowej i osób odpowiedzialnych za zamówienia/zakupy,
 • kadry zarządzającej.

 

Wdrażaj systemy z profesjonalnym doradztwem:

 • doradzamy już na etapie prac nad systemami informatycznymi,
 • konsultujemy każdą ważną dla organizacji zmianę w fakturowaniu,
 • uczestniczymy we wdrażaniu najbardziej optymalnych programów do KSef,
 • wspieramy po wdrożeniu – zapewniamy stałe i bieżące doradztwo podatkowe w obszarze KSef i wszystkich tematów podatkowych.