Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Podatki

Zarządzanie ryzykiem podatkowym polega na właściwym zidentyfikowaniu i minimalizacji ryzyk podatkowych występujących we wszelkich obszarach działalności naszych Klientów.

Nasi specjaliści koncentrują się nie tylko na identyfikacji tych ryzyk, ale też pomagają we wdrażaniu zaproponowanych rozwiązań, opracowując stosowne modele działania, w tym całą politykę zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie.

Rezultatem wsparcia, które oferujemy naszych Klientom, jest:

  • identyfikacja ryzyk podatkowych występujących w przedsiębiorstwie;
  • wdrożenie „działań naprawczych” skutkujących eliminacją lub ograniczeniem zidentyfikowanych ryzyk;
  • wdrożenie procesów skutkujących eliminacją błędnych rozliczeń;
  • wdrożenie działań ograniczających odpowiedzialność karno-skarbową osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem;
  • poprawa wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu.