Doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego

Podatki

Na gruncie VAT jednostki samorządu terytorialnego są specyficznymi podmiotami, które poza zakresem realizowanych zadań nałożonych przepisami prawa, wykonują również działalność gospodarczą.

Z tej racji uznawane są za podatników VAT, co wiąże się z obowiązkami oraz uprawnieniami wynikającymi ze statusu podatnika VAT, w części związanej z działalnością gospodarczą.

Od wielu lat współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla i różnej wielkości. Znamy i rozumiemy problemy oraz potrzeby zarówno dużych miast, jak i średnich oraz małych gmin. Oferujemy rozwiązania spełniające ich potrzeby na poziomie merytorycznym i finansowym w następujących obszarach:

  • bieżące doradztwo podatkowe, w szczególności w zakresie określania obszarów działalności JST, które stanowią działalność podatnika VAT;
  • weryfikacja prawidłowości kalkulacji współczynnika i prewspółczynnika VAT – optymalne kalkulowanie współczynnika VAT i prawidłowe odliczanie podatku naliczonego;
  • odzyskanie nieodliczonego VAT naliczonego za nieprzedawnione okresy rozliczeniowe – proponujemy rozwiązania, które przynoszą konkretne środki finansowe;
  • weryfikacja wdrożonych schematów rozliczenia VAT po uchwale NSA, dotyczącej statusu gminnych jednostek budżetowych na gruncie VAT (I FPS 1/13) – w szczególności przygotowanie niezbędnej dokumentacji wewnętrznej, ustalenie zakresu odpowiedzialności z tytułu rozliczeń cząstkowych, pomoc we wdrożeniu ewentualnych zmian;
  • wdrażanie schematów minimalizacji odpowiedzialności karno-skarbowej dla władz gminy;
  • szkolenia podatkowe w zakresie VAT uwzględniające specyfikę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego;
  • doradztwo w zakresie współpracy JST z podmiotami komercyjnymi, w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami oraz realizacji projektów fotowoltaicznych;
  • doradztwo w zakresie działalności komercyjnej podmiotów zależnych JST, w szczególności świadczących usług komunalnych oraz usług transportowych.

Zapraszamy do kontaktu.