Niezależny Audyt Funkcji Podatkowej (NAFP)

Podatki

Uporządkuj swoje rozliczenia podatkowe

Wejście w życie „Polskiego Ładu” – największej reformy podatkowej od dekady – zmusza podatników do stworzenia nowych procedur podatkowych. Oprócz tego od 1 stycznia 2021 r. duży podatnicy zostali zobowiązani do publikowania informacji o realizowanych przez nich strategiach podatkowych. Bez wątpienie wysokie standardy zarządzania rozliczeniami podatkowymi zmniejszają znacząco ryzyka podatkowe i karnoskarbowe. Warto zatem teraz uporządkować procesy i je sformalizować. Stworzenie skutecznych i efektywnych Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego – w sytuacji ciągłych zmian legislacyjnych – ułatwi znacząco zarządzanie podatkami. Natomiast prawidłowy nadzór nad rozliczeniami podatkowymi kluczowy jest dla podatników, którzy chcieliby przystąpić do Programu Współdziałania z Krajową Administracją Podatkową.

Dla kogo?

Oferta przeprowadzenia niezależnego audytu funkcji podatkowej skierowana jest do wszystkich podatników, którzy chcieliby dokonać weryfikacji swoich procedur podatkowych, w tym podmiotów zamierzających ubiegać się o udział w Programie Współdziałania lub już w nim uczestniczących. Audyt funkcji podatkowej jest zalecany również dla tych podatników, którzy nie zamierzają ubiegać się w najbliższym czasie o uczestnictwo w Programie Współdziałania, ale chcą spełniać wysokie standardy zarządzania funkcją podatkową.

Jaki zakres wsparcia?

Oferujemy przeprowadzenie audytu posiadanych procedur i procesów podatkowych oraz weryfikację realizacji funkcji podatkowej. Audyt procedur podatkowych umożliwi ocenę poprawności, aktualności w świetle przepisów prawa i skuteczności stosowanych procedur podatkowych, a także pozwoli na identyfikację obszarów, które wymagają doprecyzowania lub zmiany. Audyt funkcji podatkowej może zakończyć się wskazaniem obszarów, które wymagają korekty lub zaproponowania rozwiązań wraz z treścią nowych procedur. W ramach audytu funkcji podatkowej przewidujemy ewentualną rewizję strategii podatkowej podatnika oraz stworzenie matrycy odpowiedzialności podatkowej u podatnika. Nasze wsparcie umożliwi wejście w Program Współdziałania z Krajową Administracją Skarbową.

Jakie korzyści?

 • Weryfikacja procesów i procedur dotyczących zarządzania rozliczeniami podatkowymi,
 • Identyfikacja oraz eliminacja ewentualnych nieprawidłowości w procedurach podatkowych,
 • Uporządkowanie mechanizmów biznesowych pod kątem obowiązków podatkowych,
 • Stworzenie lub dostosowanie istniejących procedur podatkowych i prawnych do wymogów wynikających z bieżących przepisów i najlepszych standardów,
 • Stworzenie matrycy odpowiedzialności podatkowej w celu ograniczenia ryzyk podatkowych i karnoskarbowych,
 • Sformalizowanie strategii podatkowej oraz jej ewentualna rewizja.

Dlaczego my?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych, przygotowywaniu procedur podatkowych dla podmiotów z różnych branż. Umiemy doradzić, jak zrestrukturyzować sposób realizacji funkcji podatkowej, by zapewnić prawidłowy nadzór nad poprawnością rozliczeń podatkowych. Wiemy, jakie wymagania powinien spełniać podatnik, aby został uznany za odpowiedzialnego, rzetelnego i spełniającego najwyższe standardy zarządzania funkcją podatkową zgodnie z oczekiwaniami Krajowej Administracji Skarbowej. Potrafimy wypracować rozwiązania kompromisowe pomiędzy wysokimi oczekiwaniami organów podatkowych a biznesowo akceptowalnymi narzędziami zarządzania podatkami.

Zweryfikuj z nami:

 • przeprowadzenie audytu (przeglądu) zasad wystawiania faktur, faktur korygujących, zasad anulowania faktur;
 • umowy z kontrahentami – otrzymywanie faktury przez kontrahenta bezpośrednio poprzez KSeF wymaga jego zgody. Przeanalizujemy Państwa umowy i dodamy do nich klauzule umowne pozwalające w bezpieczny sposób korzystać z KSeFi zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami kontrahentów;
 • procesy sprzedaży i zakupu – wspólnie dostosujemy je do KSeF, tak aby zadbać o spełnienie wszystkich wymogów prawnopodatkowych;
 • faktury sprzedażowe pod kątem zgodności z wymaganiami schematów KSeF;
 • procedury wewnętrzne w zakresie rozliczania podatków – minimalizuj ryzyko podatkowe w firmie, eliminuj błędy w procedurach i uniknij odpowiedzialności podatkowej i karnoskarbowej;
 • przepływ informacji i zarządzania ryzykiem podatkowym wewnątrz organizacji – sprawdź, czy obecny sposób zarządzania organizacją odpowiada wymaganiom KSeF;
 • sposób informowania klienta o wystawionej w KSeF fakturze – postaw na skuteczną komunikację na linii firma – kontrahenci i zadbaj o terminowość dokonywanych i otrzymywanych płatności.

 

Jeżeli Państwa firma nie posiada stosownych procedur podatkowych, stworzymy je szykując produkt indywidualnie dopasowany do każdego klienta.

Postaw na szkolenie:

 • kadr finansowych i księgowych,
 • kadry sprzedażowej i osób odpowiedzialnych za zamówienia/zakupy,
 • kadry zarządzającej.

 

Wdrażaj systemy z profesjonalnym doradztwem:

 • doradzamy już na etapie prac nad systemami informatycznymi,
 • konsultujemy każdą ważną dla organizacji zmianę w fakturowaniu,
 • uczestniczymy we wdrażaniu najbardziej optymalnych programów do KSef,
 • wspieramy po wdrożeniu – zapewniamy stałe i bieżące doradztwo podatkowe w obszarze KSef i wszystkich tematów podatkowych.