Spory sądowe i arbitraż

Prawo

Oferujemy przedsiębiorcom pomoc w zakresie rozwiązywania sporów przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi oraz sądami administracyjnymi.

Nie obawiamy się prowadzenia spraw trudnych i precedensowych. Uważamy, że zaangażowanie na rzecz Klienta jest podstawowym obowiązkiem prawnika procesowego. Rozumiemy też, że czasem sukcesem jest rozwiązanie sporu i ograniczenie ryzyka jeszcze przed rozpoczęciem sprawy. Jesteśmy pasjonatami procesu, a sukcesy naszych Klientów dają nam największą satysfakcję.

Mamy bogate i różnorodne doświadczenie w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie sporów sądowych. Wyróżnia nas wysoki poziom wiedzy, indywidualne podejście do każdej sprawy oraz skuteczna realizacja strategii procesowych. Wielką wagę przywiązujemy do komunikacji – tak, aby najpełniej realizować cele biznesowe Klienta. Gdy jest to uzasadnione, nie wahamy się  wskazać na możliwość polubownego rozwiązania sporu. Zapewniamy ekspercką obsługę, popartą wieloletnim doświadczeniem sądowym, zdobytym w negocjacjach wszelkiego rodzaju kontraktów, ugód i porozumień pozasądowych.

Wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

 • spory sądowe i arbitraże dotyczące każdego rodzaju kontraktów zawieranych między przedsiębiorcami,
 • spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami, udziałowcami lub akcjonariuszami spółek, w tym spółek publicznych,
 • sprawy odszkodowawcze, w szczególności związane z nieprawidłowymi działaniami organów państwa,
 • dochodzenie należności w imieniu banków i innych instytucji finansowych,
 • spory związane z inwestycjami budowlanymi oraz administracyjnym procesem inwestycyjnym,
 • spory na gruncie prawa pracy,
 • sprawy związane z uregulowaniem statusu prawnego nieruchomości,
 • reprezentacja w zakresie sporów związanych z najmem nieruchomości komercyjnych,
 • sprawy z zakresu prawa karnego, w szczególności związane z przestępstwami gospodarczymi (white collar crime) oraz odpowiedzialnością z tytułu tzw. deliktów administracyjnych,
 • spory na gruncie praw własności intelektualnej,
 • reprezentowanie Klientów, zarówno dłużników jak i wierzycieli, w toku postępowań sanacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

W ciągu dwóch lat od momentu powstania, nasza praktyka procesowa prowadziła przeszło 100 postępowań sądowych lub arbitrażowych o łącznej wartości liczonej w setkach milionów złotych.

Obsługując Klientów w zakresie rozwiązywania sporów, współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa. We współpracy z praktyką korporacyjną pomagamy także identyfikować i oceniać ryzyko prawne związane z prowadzoną działalnością,

Zapraszamy do kontaktu.

Ceny transferowe

Czytaj

Nieruchomości

Czytaj

Podatek VAT

Czytaj

Compliance podatkowy

Czytaj

Postępowania podatkowe

Czytaj