W dniu 31 marca 2023 r. mija termin na złożenie informacji o grupie podmiotów, tj. powiadomienia CbC-P za 2022 r. (w przypadku, gdy sprawozdawczy rok obrotowy grupy kapitałowej zakończył się 31 grudnia 2022 r.).

Obowiązek raportowania według krajów (Country-by-Country, CbC) dotyczy dużych międzynarodowych grup kapitałowych, sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, których skonsolidowane przychody przekroczyły (w poprzednim roku obrotowym) przyjęte progi:

  • 3 250 000 000 zł – w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych;
  • 750 000 000 euro w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza sprawozdanie w innej walucie niż złoty.

Powiadomienie CbC-P

Do złożenia Powiadomienia CbC-P są zobowiązane jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej, w przypadku gdy ich wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy.

W powiadomieniu CbC-P jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów wskazuje, że:

  • sama jest jednostką dominującą lub jednostką wyznaczoną do przygotowania i złożenia informacji o grupie podmiotów dla całej grupy albo
  • jest jednostką należącą do grupy zobowiązanej do składania raportu CbC-R i w swoim powiadomieniu CbC-P wskazuje jednostkę raportującą (dane identyfikacyjne, adres) oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony raport CbC-R.

Powiadomienie CbC-P składane jest wyłącznie elektronicznie (przez system e-Deklaracje).

Wzór powiadomienia CbC-P jest dostępny na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne/pozostale-interaktywne/.

Gdyby mieli Państwo pytania związane z Cenami Transferowymi, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj