Ekspansja zagraniczna polskich firm

Podatki

Towarzyszymy Klientom w międzynarodowej ekspansji. Wspomagamy tych, którzy realizują swoje plany biznesowe — zdobywają nowe rynki, kupują lub tworzą nowe podmioty, pozyskują i realizują kontrakty zagraniczne.

Oferujemy doradztwo prawno-podatkowe na każdym etapie wprowadzania na rynek zagraniczny i opracowywania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją.

Wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

  • pomoc polskim przedsiębiorstwom w budowaniu marki na wybranym rynku zagranicznym;
  • nadzór nad zawieranymi kontraktami, na których opiera się współpraca z zagranicznymi partnerami (np. budowanie własnej sieci dystrybucji na zagranicznych rynkach);
  • pomoc we wszelkich prawno-podatkowych aspektach prowadzenia działalności;
  • doradztwo w obszarze prawnych i podatkowych zagadnień związanych z procesem połączeń transgranicznych;
  • wsparcie w zakresie tworzenia, nabywania lub przejmowania wybranych podmiotów zagranicznych;
  • rekomendowanie wiarygodnych doradców osadzonych na wybranych obcych rynkach i koordynacja procesów zawierania umów z zagranicznymi kancelariami i dostawcami usług.

Doradzając Klientom w zakresie zagranicznego rozwoju, współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii. Dzięki temu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa oraz kwestiami podatkowymi.

Zapraszamy do kontaktu.