Planowanie podatkowe

Podatki

Ten sam cel można zrealizować przy użyciu wielu modeli biznesowych oraz różnych konstrukcji prawnych. Doradzamy Klientom w prowadzeniu firm i organizacji planowanej działalności, tak aby podejmowane działania były efektywne we wszelkich aspektach: pod kątem biznesowym, prawnym i podatkowym.

Doradzając przedsiębiorcom, bierzemy pod uwagę nie tylko obowiązujące przepisy, lecz także ich planowane zmiany. Takie podejście pozwala na tworzenie długoterminowych rozwiązań.

Wspieramy Klientów w następujących obszarach:

 1. kompleksowe doradztwo w zakresie:
  • podatkowo-prawnych aspektów sukcesji biznesu/aktywów przy wykorzystaniu krajowych i międzynarodowych rozwiązań,
  • restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej (połączenia, podziały, aporty, przekształcenia i tworzenie podmiotów gospodarczych),
  • planowania podatkowego redystrybucji zysków dla zamożnych osób fizycznych,
  • zmiany rezydencji podatkowej osób fizycznych i prawnych,
  • procesów fuzji i przejęć i ich aspektów podatkowych,
  • wychodzenia z inwestycji, tj. przy sprzedaży nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach oraz innych cennych składników majątku,
  • podatkowo-prawnych aspektów strukturyzacji finansowania dłużnego;
 2. opracowywanie i wdrażanie struktur mających na celu sekurytyzację wierzytelności z wykorzystaniem pod planowanie struktur kapitałowych w oparciu o polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne;
 3. opracowywanie koncepcji i pomoc w tworzeniu podatkowych grup kapitałowych;
 4. doradztwo prawne i podatkowe dotyczące działalności badawczo-rozwojowej w zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej;
 5. audyt podatkowy istniejących struktur pod kątem już wprowadzonych przepisów mających zapobiegać unikaniu opodatkowania oraz klauzuli obejścia prawa.

Najważniejszą wartością jest dla nas bezpieczeństwo naszych Klientów oraz wdrażanie długoterminowej strategii rozwoju ich biznesu. W prowadzonych projektach szczególną uwagę poświęcamy wszechstronnemu zabezpieczeniu planowanych transakcji.

Przy wdrażaniu międzynarodowych projektów współpracujemy z renomowanymi doradcami podatkowymi i prawnymi z odpowiednich jurysdykcji.

Doradzając Klientom w zakresie planowania podatkowego, współpracujemy również z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa podatkowego.

Zapraszamy do kontaktu.