Renata Sobocińska

Senior Associate

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i zagadnień związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym.

Adwokat. Zajmuje się wszelkimi aspektami prawnymi inwestycji dotyczących nieruchomości, zarówno w projektach mieszkaniowych, jak i komercyjnych – począwszy od badania i regulowania stanu prawnego nieruchomości oraz transakcji nabycia nieruchomości, poprzez wszelkie umowy zawierane w toku procesu inwestycyjnego, kończąc na komercjalizacji (umowy najmu) lub zbyciu nieruchomości. Reprezentuje również Klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących pozwolenia na budowę czy decyzji o warunkach zabudowy.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz tych związanych z nieruchomościami dotyczących m.in. regulowania stanu prawnego nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego, prawa użytkowania wieczystego oraz procesu budowlanego.

Reprezentuje Klientów na każdym etapie rozwiązywania sporów dążąc do efektywnego i satysfakcjonującego rozwiązania.

Artykuły

Specjalizacja

  • Nieruchomości

 

Edukacja

  • Izba Adwokacka w Warszawie
  • Prawo, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Język

  • Angielski