Jak się okazuje sądy często odmawiają wpisu do księgi wieczystej jako właściciela nieruchomości spółki, która powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Powodem są niewłaściwe przygotowanie dokumentacji przekształceniowej i niejasne przepisy.

Szczegółowo opisują to w artykule dla Rzeczpospolitej prawnicy naszej kancelarii Renata Sobocińska i Michał Boryczka.

By uniknąć problemu z wpisem do księgi wieczystej nowopowstałej spółki trzeba zadbać przede wszystkim o to, żeby nieruchomość, która ma przejść na rzecz spółki została odpowiednio oznaczona w dokumentacji przekształceniowej. Nieruchomości powinny być też wskazane w planie przekształcenia, a także w oświadczeniu przedsiębiorcy o przekształceniu i w akcie założycielskim spółki.

Więcej na ten temat w artykule na stronie Rzeczpospolitej (wymagana subskrypcja).