Daria Górka

Senior Associate

Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych.

Doradca podatkowy. Realizuje projekty dotyczące podatkowych aspektów reorganizacji spółek: połączeń, podziałów, wymiany udziałów, aportów, przekształceń grup kapitałowych oraz wydzielania zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Uczestniczy w transakcjach nabywania lub zbywania aktywów oraz przedsiębiorstw (polskich i zagranicznych).

Wspiera Klientów w obszarze podatku u źródła (WHT) m.in. w zakresie audytu transakcji podlegających WHT, weryfikacji dokumentacji do zastosowania zwolnienia, przeglądów rzeczywistej działalności gospodarczej odbiorcy należności (substance), przygotowania wniosków o stwierdzenie nadpłaty WHT oraz wydania opinii o stosowaniu preferencji w WHT.

Bierze udział w międzynarodowych i krajowych procesach due diligence, audytach podatkowych, obsłudze transakcji oraz tworzeniu / upraszczaniu struktur biznesowych dla spółek działających poza granicami Polski.

Artykuły

Specjalizacja

  • CIT i podatki międzynarodowe

 

Edukacja

  • Doradca podatkowy, Krajowa Izba Doradców Podatkowych
  • Prawo, Wydział Prawa i Administracji, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

 

Język

  • Angielski