Jak założyć fundację rodzinną? Proces krok po kroku

21.05.2024

Sukcesja

Zakładanie fundacji rodzinnej to proces wymagający staranności i przemyślenia. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak założyć fundację rodzinną, korzystając z usług kancelarii Tomczykowski Tomczykowska.

1. Spotkanie wstępne

Pierwszym krokiem jest spotkanie z klientem, podczas którego omawiamy jego cele sukcesyjne i biznesowe, sytuację rodzinną i majątkową. Wyjaśniamy, czym jest fundacja rodzinna, jakie ma funkcje i jak może pomóc w realizacji zamierzeń klienta. Dokonujemy wstępnej oceny, czy fundacja rodzinna jest odpowiednim narzędziem dla danej sytuacji.

2. Spersonalizowana oferta

Następnie przygotowujemy i wysyłamy klientowi spersonalizowaną ofertę obsługi procesu zakładania fundacji rodzinnej. Oferta zawiera opis aktualnej sytuacji, szczegółowy zakres usług oraz proponowane wynagrodzenie, dopasowane do stopnia złożoności przyszłej fundacji.

3. Kwestionariusz sukcesyjny

Po akceptacji oferty i podpisaniu umowy, klient otrzymuje kwestionariusz fundacyjny. Pomaga on przemyśleć cele fundacji, zasady funkcjonowania, wybór organów, krąg beneficjentów, sposób reprezentacji, rodzaj świadczeń, zasady ich nabywania, przesłanki rozwiązania fundacji oraz tryb zmiany statutu.

4. Omówienie ładu fundacji rodzinnej

Po wypełnieniu kwestionariusza, organizujemy spotkanie z klientem (i jego rodziną), podczas którego omawiamy szczegółowo przyszły ład sukcesyjny fundacji rodzinnej. Wyjaśniamy wątpliwości, dyskutujemy o sytuacji rodzinnej i biznesowej klienta oraz prezentujemy dostępne mechanizmy sukcesyjne. Omówienie aktywów planowanych do przeniesienia do fundacji jest również kluczowym elementem spotkania.

5. Opracowanie statutu

Po spotkaniu z Klientem i poznaniu jego oczekiwań co do ładu fundacyjnego, sporządzamy pierwszy projekt aktu założycielskiego i statutu. Projekt zawiera wszystkie ustalenia poczynione na spotkaniu. Dodatkowo, w projekcie przedstawiamy nasze propozycje zapisów wzmacniających bezpieczeństwo fundacji oraz jej beneficjentów i przyczyniających się do harmonijnego rozwoju fundacji w obecnych i przyszłych pokoleniach. Wspólnie z Klientem omawiamy pierwszy projekt statutu. W toku kolejnych spotkań i wymiany spostrzeżeń dostosowujemy zapisy statutu do coraz bardziej skonkretyzowanych życzeń Klienta. Zwykle ostateczna wersja statutu fundacji jest owocem dopracowywania kolejnych jego wersji, tak aby Klient miał przekonanie, że odzwierciedla on jego pragnienia i plany. Nie określamy z góry trwania tego procesu, gdyż jesteśmy przekonani, że mądra sukcesja wymaga solidnego zaplanowania i przemyślenia wielowątkowych zagadnień. Dostosowujemy się do tempa Klienta.

6. Ustanowienie fundacji rodzinnej

Gdy statut i akt założycielski są gotowe, organizujemy spotkanie u notariusza. Na spotkaniu dochodzi do formalnego ustanowienia fundacji rodzinnej oraz obsadzenia jej organów. Fundacja może już wtedy funkcjonować jako podmiot w organizacji.

7. Wniosek rejestracyjny

Kompletujemy wszystkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania fundacji rodzinnej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim i osobiście składamy wniosek.

8. Memorandum fundacyjne

Przygotowujemy dla klienta „memorandum fundacyjne” – zindywidualizowaną instrukcję obsługi fundacji. Zawiera ono opis statutu oraz skutki prawne i podatkowe związane z założeniem i funkcjonowaniem fundacji.

9. Proces rejestracji i formalności

Śledzimy proces rejestracji i informujemy klienta o postępach. Dopełniamy formalności umożliwiających fundacji funkcjonowanie w obrocie prawnym, w tym uzyskanie NIP i REGON.

10. Zakończenie procesu

Proces rejestracji kończy się wpisem fundacji do rejestru fundacji rodzinnych. Klient otrzymuje informację o wpisie oraz odpis postanowienia sądu. Dokonujemy również zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych fundacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

11. Dalsza obsługa

Po zarejestrowaniu fundacji rodzinnej, oferujemy dalszą pomoc prawną i podatkową związaną z bieżącym funkcjonowaniem fundacji i planowanymi transakcjami.

03.07.2024

Najem krótkoterminowy w fundacji rodzinnej bez CIT – nieprawomocny wyrok WSA

Czytaj

21.05.2024

Raport: Rok Fundacji Rodzinnych

Czytaj

19.04.2024

Ostatnią wolę będzie można nagrać smartfonem. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami wprowadzającymi testament audiowizualny

Czytaj

20.03.2024

Fundacja rodzinna w oświadczeniach majątkowych polityków

Czytaj