Najem krótkoterminowy w fundacji rodzinnej bez CIT – nieprawomocny wyrok WSA

03.07.2024

Podatki, Sukcesja

Fundacja rodzinna ma prawo do zwolnienia CIT z każdego typu najmu nieruchomości, niezależnie od jego okresu – wynika z wyroku WSA w Gdańsku. 

Przypomnijmy, że art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej określa katalog tzw. „dopuszczalnej” działalności gospodarczej fundacji, to znaczy zwolnionej z CIT. Choć na tej liście znajduje się najem, KIS uznał w swojej interpretacji, że pod tym pojęciem kryje się tylko tradycyjny typ najmu, czyli uregulowany umową i zwykle rozliczany cyklicznie.

Sąd nie zgodził się z tym tokiem rozumowania, przypominając, że do najmu krótkoterminowego stosuje się ogólne przepisy kodeksu cywilnego dotyczące najmu. Okresu najmu nie przy tym znaczenia.

Komentując sprawę dla Rzeczpospolitej, Adam Trawiński z naszego zespołu Planowania Podatkowego ocenia, że „Sąd słusznie zwrócił uwagę, dokonując wykładni językowej, że ustawa ta nie ogranicza dopuszczalnej działalności fundacji, a tym samym zwolnienia z CIT, do określonych rodzajów najmu. Trzeba przy tym zauważyć, że wyrok ten dotyczy tylko najmu i nie legalizuje działalności typowo hotelowej, w której oprócz udostępniania powierzchni mieszkalnej występują usługi recepcji, restauracji i inne.

KIS wydała już dla fundacji kilka podobnych interpretacji dotyczących najmu krótkoterminowego, ale wyrok gdańskiego WSA jest pierwszym, w którym wątpliwości co do krótkoterminowego najmu rozstrzygnięto na korzyść podatnika.”

Artykuł z komentarzem Adama Trawińskiego ukazał się w Rzeczpospolitej 28 czerwca 2024.

12.07.2024

Złożyć a składać. Ryzyko podwójnego opodatkowania w spółkach jawnych. Jak go uniknąć?

Czytaj

08.07.2024

Ogólne warunki umów w obrocie profesjonalnym (B2B) – pułapki stosowania niemieckich OWU (AGB) w polskim obrocie handlowym

Czytaj

05.07.2024

Nadchodzi koniec sporów o podatek (PCC) przy przekształceniach spółek w spółki osobowe

Czytaj

03.07.2024

Tax Alert: Nowa definicja „budowli”, „budynku” i „obiektu budowlanego” może wpłynąć na wysokość podatku od nieruchomości

Czytaj