Justyna Baszczeska

Associate

Świadczy doradztwo korporacyjne na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym zwłaszcza podmiotów z krajów niemieckojęzycznych.

Adwokat; Master of Laws (LL.M.) Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach oraz w jednej z największych spółek akcyjnych w Niemczech. Doradzała Klientom w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na różnych szczeblach obrotu w Polsce, z uwzględnieniem m.in. specyfiki branży budowlanej, transportowej i OZE. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej brała udział m.in w transakcjach sprzedaży i nabycia udziałów w spółkach kapitałowych, tworzeniu JV oraz w procesach due diligence.

W 2019 roku obroniła z wyróżnieniem prawnoporównawczą pracę magisterską na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn dotyczącą odpowiedzialności spółek należących do grup kapitałowych, uzyskując tytuł LL.M. (Master of Laws). Stypendystka niemieckiego Bundestagu w ramach Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego (Internationales Parlaments-Stipendium) 2019.

Posiada doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym oraz w prowadzeniu postępowań sądowych. Chętnie reprezentuje Klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi.

Artykuły

Specjalizacja

 • Prawo korporacyjne
 • German Desk

 

Edukacja

 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Prawa, Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium (program Erasmus)
 • Szkoła Prawa Niemieckiego, Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Prawa i Nauk o Państwie, Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn

 

Nagrody

 • Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne Niemieckiego Bundestagu (IPS 2019)
 • Pierwsza nagroda w konkursie Wolters Kluwer i Przeglądu Prawa Handlowego na najlepszą pracę magisterską z prawa handlowego w roku akademickim 2016/2017 (2018)
 • Nagroda Deutsche Telekom za wybitne wyniki w Szkole Prawa Niemieckiego (2017)
 • Stypendium DAAD i Szkoły Prawa Niemieckiego przyznane w celu odbycia studiów magisterskich (LL.M.) na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn (2017)

 

Publikacje

 • Czy konsekwencją wyroku TSUE z 19.11.2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18 powinna być w jakimkolwiek zakresie debata nad pierwszeństwem prawa unijnego przed prawem polskim?” (wraz z adw. drem hab. Zbigniewem Banaszczykiem w: „Palestra” nr 5/2020, s. 142-155, 2020.05)
 • „Nowelizacja Prawa o zgromadzeniach narusza konstytucyjną wolność zgromadzeń i międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka” (wraz z Karoliną Wąsowską, komunikat FOR, FOR)
 • „Przepisy ustawy deweloperskiej, dotyczące prospektów informacyjnych, wymagają natychmiastowej nowelizacji” (Analiza 7/2014, FOR)

 

Język

 • Niemiecki
 • Angielski