Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie podpisywania TPR-C w nowej odsłonie po zmianach wprowadzonych w tzw. Polskim Ładzie

10.06.2022

Pozostałe

W wydanej w dniu 30 maja 2022 r. odpowiedzi na interpelację poselską (nr 31287) Ministerstwo Finansów przedstawiło stanowisko w sprawie podpisywania informacji o cenach transferowych TPR-C oraz kwestii odpowiedzialności za prawidłowość złożenia takiej informacji:

  • TPR-C można podpisać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie UE.
  • Zgodnie z ogólnymi zasadami Ordynacji podatkowej TPR-C może zostać podpisany także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.
  • Pełnomocnicy będący adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi lub biegłymi rewidentami podpisują informację o cenach transferowych, działając w oparciu o upoważnienie do podpisywania deklaracji (UPL-1).
  • Osoba, która naruszyła obowiązek w zakresie składania TPR-C bądź złożyła taką informację niezgodnie z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym może ponieść odpowiedzialność karną skarbową za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
  • Odpowiedzialność może również ponieść profesjonalny pełnomocnik (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub biegły rewident).
  • Kwestie odpowiedzialności karnej skarbowej należy rozpatrywać w kontekście ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w Kodeksie karnym skarbowym – tj. winy i umyślności działania sprawców.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację znajduje się w poniższym linku: https://www.podatki.gov.pl/media/8231/odpowied%C5%BA-na-interpelacj%C4%99-31287.pdf

Gdyby mieli Państwo pytania związane z powyższym zagadnieniem lub innymi kwestiami z zakresu cen transferowych, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj