W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie dotyczące zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią COVID-19 zaplanowanego na 1 lipca 2023 r.

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego będzie skutkować zmianami w kilku obszarach związanych z prawem podatkowym. Przede wszystkim, oznacza to, że okres zawieszenia terminów zgłaszania schematów podatkowych innych niż transgraniczne (MDR) zakończy się w terminie 30 dni od daty zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, co wpłynie na dotychczasowe obowiązki w zakresie raportowania MDR.

W zależności od okoliczności, przywrócone terminy mogą się różnić. Zasadniczo jednak obowiązek zaraportowania informacji MDR-1 upływa z 30. dniem po rozpoczęciu biegu terminów na raportowanie. Rozpoczęcie biegu terminów nastąpi z końcem lipca, a więc informacje MDR-1 należało będzie złożyć zasadniczo do końca sierpnia 2023 r. Dotyczy to schematów innych niż transgraniczne (a więc tzw. schematów krajowych), co do których obowiązek powstał w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od marca 2020 r. Tym samym podatnicy muszą dokonać audytu uzgodnień w których uczestniczyli za okres ponad 3 lat.

Warto wskazać, że niedopełnienie obowiązków w zakresie raportowania MDR albo niedotrzymanie stosownych terminów może się wiązać ze znaczącymi karami finansowymi, które mogą wynieść maksymalnie około 34 milionów złotych. Sankcje te, z racji tego, że wynikają one z przepisów karnych-skarbowych, są nakładane na osoby fizyczne będące odpowiedzialnymi za tematykę MDR w danym przedsiębiorstwie. W przypadku skazania za przestępstwo skarbowe w związku z niedopełnieniem obowiązków raportowych sąd może również orzec o zakazie prowadzenia określonej działalności.

Należy także wskazać, że zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje również zmiany w innych obszarach, m.in.:

  • Powrót do 3-miesięcznego terminu na wydanie interpretacji indywidualnej (zamiast terminu 6-miesięcznego);
  • Brak możliwości korzystania z certyfikatów rezydencji wydanych w poprzednim roku lub poprzednich latach;
  • Skrócony termin na zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. „białej listy” (ZAW-NR) z 14 do 7 dni;
  • Powrót do niektórych regulacji w zakresie cen transferowych, obowiązujących przed marcem 2020 r.

Podsumowując, należy zweryfikować, czy zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego nie spowoduje dodatkowych obowiązków w danym przedsiębiorstwie, a w szczególności – czy nie powstanie obowiązek złożenia informacji o schemacie podatkowym.

Z treścią rozporządzenia mogą Państwo zapoznać się tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1118

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań – nasi eksperci chętnie udzielą na nie odpowiedzi.

Wojciech Niedźwiedzki | dr Radosław Bulejak