Tax Alert – Termin na rozliczenie roczne CIT odroczony do końca czerwca 2023!

16.02.2023

Pozostałe

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Treść projektu znajduje się w linku poniżej:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369504

Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, podatnicy CIT będą mieli dodatkowe trzy miesiące na rozliczenie podatku i dopełnienie obowiązków sprawozdawczych.

Projekt rozporządzenia zapowiada przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. terminu:

  • do złożenia zeznania rocznego CIT i wpłaty należnego podatku dla podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.;
  • do złożenia zeznania rocznego dla podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT), których rok podatkowy zakończył się od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.;
  • do wykonania obowiązków wynikających z przepisów o tzw. podatku od przekształcenia, tj. wykazania tego podatku oraz dokonania jego zapłaty, przez podatników opodatkowanych na zasadach tzw. estońskiego CIT, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników na ww. zasadach rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.;
  • na dopełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 28 ust. 1 ustawy CIT, przez podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę.

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, lecz należy się spodziewać, iż wejdzie on w życie.

Resort finansów – póki co – nie zdecydował się odroczenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych. Może to utrudnić prace podatnikom, gdyż trudno mówić o możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego (zasadniczo do końca marca 2023 r.) bez dokonania kalkulacji podatku dochodowego (planowo – do końca czerwca 2023 r.). Wydaje się jednak, że resort finansów nie odroczy terminów sprawozdawczych, co potwierdza niedawno wydany komunikat (poniżej):

https://www.gov.pl/web/finanse/mf-terminy-sprawozdawcze-za-2022-r

Na chwile obecną nie ma również planów na odroczenie innych obowiązków podatkowych, których termin wypada co do zasady na koniec marca 2023 r. Są to m.in. obowiązki sprawozdawcze dla spółek nieruchomościowych i ich wspólników, jak również obowiązek złożenia informacji IFT-2/IFT-2R przez podatników wypłacających określone świadczenia poza Polskę.

 

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj