Na początku kwietnia do Sejmu trafił projekt ustawy nowelizującej niektóre regulacje w tzw. tarczy antycovidowej, w tym regulacje dotyczące terminów realizacji niektórych obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r.

Analogicznie, jak w poprzednich latach, przedłużenie terminów ma dotyczyć złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych (TPR).

Zamiast standardowych 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, termin na złożenie informacji TPR i oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za rok 2021 zostanie przedłużony: 

  • do 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.,
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projektowane zmiany w zakresie cen transferowych zostały opracowane w związku z wydłużeniem terminów w zakresie sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy nowelizującej, mają one na celu umożliwienie podmiotom prawidłowe wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych.

Co ważne, bez zmian pozostawiono regulację wprowadzającą przedłużenie terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych (Master file). Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych to 3 miesiące po terminie do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Gdyby mieli Państwo pytania związane z powyższym zagadnieniem lub innymi kwestiami z zakresu cen transferowych, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.