Reprezentowaliśmy międzynarodową firmę produkcyjną w sporze!

14.12.2023

Bez kategorii

W sporze reprezentowaliśmy międzynarodową firmę produkcyjną z branży spożywczej. Na podstawie zawartej ugody Klient otrzymał wielomilionowe odszkodowanie.

➡️Spór dotyczył braku wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody powstałe wskutek pożaru. Na etapie likwidacji szkody ubezpieczyciel zarzucił klientowi szereg naruszeń przepisów przeciwpożarowych i odmówił wypłaty znacznej części odszkodowania. Klient zaś zdecydował się na wystąpienie z powództwem.

Dzięki przedstawieniu w procesie sądowym mocnych dowodów i argumentów prawnych ubezpieczyciel zgodził się na przystąpienie do mediacji.

Zawarcie ugody pozwoliło przyspieszyć wypłatę odszkodowania i uniknąć ryzyk, jakie wiążą się z prowadzeniem sporu sądowego.

Sprawę prowadziła dr Joanna Schubel. Wielkie gratulacje!

26.01.2024

Doradzaliśmy VIGO Photonics w emisji akcji o wartości ponad 63 mln zł

Czytaj

25.01.2024

Ile czasu zajmuje obecnie rejestracja fundacji rodzinnej?

Czytaj

22.01.2024

Kancelaria Tomczykowski Tomczykowska doradzała spółce Daal Invest przy inwestycji w budowę hali magazynowej przeznaczonej do wynajmu przez Kirchhoff Polska

Czytaj

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj