Zapraszamy studentów prawa III, IV i V roku do aplikowania na praktyki letnie w naszej kancelarii.

Praktyki rozpoczynają się w lipcu i trwają do września, z możliwością przedłużenia na cały rok akademicki.

Proces rekrutacyjny składa się z dwóch etapów:

  • pisemny kazus z prawa handlowego i cywilnego lub prawa podatkowego – do wyboru
  • rozmowa rekrutacyjna z HR managerem.

Studenci zakwalifikowani do praktyk stają się częścią kancelarii. Pracują w niewielkich zespołach projektowych, a ich wkład ma znaczenie. Pierwsze kroki w pracy prawnika pomaga im stawić doświadczony mentor. Od początku mogą uczestniczyć  we wszystkich inicjatywach kancelarii.

Więcej szczegółów i zasady rekrutacji