Przedstawiamy syntetyczne omówienie najważniejszych propozycji zmian podatkowych, które w ramach tzw. Polskiego Ładu miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Omówienie to, uwzględnia zmiany, które pojawiły się w projekcie po zamknięciu konsultacji społecznych. Niestety, postulaty zgłaszane w toku konsultacji społecznych przez przedsiębiorców zostały uwzględnione jedynie w minimalnym wymiarze.

Dużą nowością jest dodanie do projektu nowego podatku, który dotknie wszystkich podatników CIT będących polskimi rezydentami podatkowymi (podatkowe grupy kapitałowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz niektóre spółki jawne).

Omówienie wybranych zmian zostało podzielone na zmiany w podatkach dochodowych dotyczące podatników indywidualnych i spółek, zmiany w zakresie VAT, Ordynacji Podatkowej oraz nowe uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej.

Zapraszamy do lektury.

Paweł Tomczykowski

Partner Zarządzający I Prezes Zarządu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu

E: p.tomczykowski@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 601 917 630

Anna Turska-Tomczykowska

Partner Zarządzający I Wiceprezes Zarządu

E: a.turska@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 512 718 426