Projekt ustawy o fundacji rodzinnej wpisany do wykazu prac Rady Ministrów

13.01.2021

Pozostałe

13 stycznia 2021 r. projekt ustawy o fundacji rodzinnej został formalnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Oznacza to, że konsultacje społeczne dotyczące postanowień projektu ustawy rozpoczną się wkrótce.

Wpisanie projektu odbyło się podczas posiedzenia Zespołu Programowania Prac Rady Ministrów. Jest to bardzo dobra informacja dla polskich przedsiębiorców, którzy czekają na polskie rozwiązanie dotyczące fundacji rodzinnych. Planowany na II kwartał 2021 r. termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów daje również nadzieję, że tak jak zapowiadano, ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Warto przypomnieć, że prace legislacyjne nad projektem polskiej ustawy rodzinnej trwają ponad 3 lata. Od samego początku, aktywny w nich udział biorą Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski oraz Katarzyna Karpiuk, Senior Associate, którzy od wielu lat doradzają polskim firmom rodzinnym w zakresie sukcesji w biznesie.

Fundacja rodzinna, znana i powszechna w wielu zagranicznych jurysdykcjach, umożliwia zabezpieczenie przyszłości biznesu na następne pokolenia, chroniąc go przed ewentualnymi ryzykami związanymi z podziałem majątku przez sukcesorów czy też chęcią szybkiego wzbogacenia poprzez sprzedaż zewnętrznemu inwestorowi. Z drugiej natomiast strony, pozwala zabezpieczyć osoby bliskie fundatorowi w sposób długotrwały i ciągły, poprzez ustalenie jasnych zasad wypłaty świadczeń do beneficjentów. W znacznej mierze zdejmuje także ciężar prowadzenia biznesu operacyjnego przez tych z członków rodziny, którzy nie są do tego jeszcze przygotowani, dając im czas na stopniowe zdobywanie doświadczenia – pozwala to także na uniknięcie sytuacji, w której na skutek spadkobrania, udziałowcem w spółce staje się osoba małoletnia.

Ustawa o fundacji rodzinnej pozwoli polskim przedsiębiorcom na budowanie silnych, wielopokoleniowych firm, które będą w stanie konkurować z zagranicznymi gigantami tworzonymi przez dekady. To z kolei wprost przełoży się na wzrost ekonomicznej pozycji Polski i pozwoli na zatrzymanie kapitału w kraju. – uważa Katarzyna Karpiuk, Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Polskie firmy rodzinne nie będą bowiem zmuszone do szukania zagranicznych rozwiązań, które pozwolą na elastyczną i efektywną zmianę pokoleniową. Ponadto, tak jak w przypadku zagranicznych jurysdykcji, być może nasze krajowe rozwiązanie także skusi zagranicznych przedsiębiorców? – zastanawia się.

Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. O praktycznym powodzeniu polskiej fundacji rodzinnej zdecydują regulacje określające krąg osób, które będzie można ustanowić beneficjentem, rodzaj majątku wnoszonego i chronionego w ramach fundacji rodzinnej, kwestie podatkowe, a także w znacznej mierze, ewentualne uprawnienia spadkobierców po zmarłym fundatorze. Kwestie związane z możliwością dochodzenia przez potencjalnych beneficjentów zachowku wobec fundacji rodzinnej od samego początku prac budziły sporo emocji.

Kształt proponowanych rozwiązań poznamy wraz z rozpoczęciem etapu konsultacji społecznych, które powinny nastąpić już wkrótce.

15.07.2024

Reforma planistyczna może zablokować inwestycje na gruntach bez miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Czytaj

12.07.2024

Z uproszczonego odrolnienia będzie można skorzystać najwcześniej w 2026 r.

Czytaj

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj