Piotr Stępień

Senior Associate

Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym, prawie spółek handlowych oraz prawie kontraktowym.

Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym na rzecz polskich i zagranicznych klientów oraz w projektach związanych z tworzeniem, bieżącym funkcjonowaniem i likwidacją spółek. Obsługuje również procesy reorganizacyjne spółek, takie jak przekształcenia, połączenia czy podziały, w tym z elementem transgranicznym oraz w związku z wnoszeniem aktywów do fundacji rodzinnych i fundacji w innych jurysdykcjach.

Zajmuje się sporządzaniem wewnętrznej dokumentacji korporacyjnej oraz przygotowywaniem i opiniowaniem umów w toku bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Doradza również w prawnych aspektach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz w zakresie praw własności intelektualnej.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych, zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym, w tym sporów kontraktowych.

Artykuły

Specjalizacja

  • Prawo korporacyjne

 

Edukacja

  • Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji (2017)
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska (2020)

 

Publikacje

  • Fundacja rodzinna. Aspekty prawne i podatkowe. Komentarz (C.H. Beck, 2023) (współautor)

 

Język

  • Angielski