26 stycznia roku, po ponad pięciu latach prac okołolegislacyjnych, Sejm uchwalił ustawę o fundacji rodzinnej. Przepisy, które wejdą w życie najprawdopodobniej w maju 2023 r., uregulują – po raz pierwszy w polskim prawie – kwestie sukcesji w biznesie rodzinnym. Nowe narzędzie z założenia ma umożliwić prowadzenie działalności przez firmy przez pokolenia, odcinając je od ryzyk biznesowych, prawnych i podatkowych. Tym samym pozwoli właścicielom firm zadbać o interesy członków najbliższej rodziny i zabezpieczyć majątek firmowy przed „rozdrobnieniem”.

Poznaj siedem najważniejszych zalet fundacji rodzinnej:

Siedem głównych zalet fundacji rodzinnej

Tak szerokie korzyści fundacji rodzinnej sprawią, że – podobnie jak w innych krajach w Europie – stanie się ona pierwszoplanową instytucją w planowaniu sukcesji w biznesie. Ustawa została przyjęta niemal jednogłośnie przez Sejm RP oraz jednogłośnie przez Senat RP – co w Polsce nie zdarzyło się od 8 lat… Potwierdza to jej szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Przyjęcie fundacji rodzinnej jest także sukcesem Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Partner zarządzający naszą kancelarią – Paweł Tomczykowski – był jednym z dwóch współautorów pierwszego projektu ustawy, a następnie brał aktywny udział w dalszych pracach nad jej przepisami na wszystkich etapach. Jako uznany ekspert, z powodzeniem prezentował postulaty środowisk biznesowych i rodzinnych na forum komisji sejmowych oraz w Senacie RP, zawsze twardo broniąc interesów polskich przedsiębiorców.

Przeczytaj i posłuchaj: komentarze i naszych ekspertów do ustawy o fundacji rodzinnej:

Eksperci KOT komentują ustawę o fundacji rodzinnej w najważniejszych polskich mediach biznesowych