26 stycznia roku, po ponad pięciu latach prac okołolegislacyjnych, Sejm uchwalił ustawę o fundacji rodzinnej. Przepisy, które wejdą w życie najprawdopodobniej w maju 2023 r., uregulują – po raz pierwszy w polskim prawie – kwestie sukcesji w biznesie rodzinnym. Nowe narzędzie z założenia ma umożliwić prowadzenie działalności przez firmy przez pokolenia, odcinając je od ryzyk biznesowych, prawnych i podatkowych. Tym samym pozwoli właścicielom firm zadbać o interesy członków najbliższej rodziny i zabezpieczyć majątek firmowy przed „rozdrobnieniem”.

Poznaj siedem najważniejszych zalet fundacji rodzinnej:

https://tomczykowscy.pl/ustawa-o-fundacji-rodzinnej-zostala-uchwalona-przez-sejm-rp/

Tak szerokie korzyści fundacji rodzinnej sprawią, że – podobnie jak w innych krajach w Europie – stanie się ona pierwszoplanową instytucją w planowaniu sukcesji w biznesie. Ustawa została przyjęta niemal jednogłośnie przez Sejm RP oraz jednogłośnie przez Senat RP – co w Polsce nie zdarzyło się od 8 lat… Potwierdza to jej szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Przyjęcie fundacji rodzinnej jest także sukcesem Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Partner zarządzający naszą kancelarią – Paweł Tomczykowski – był jednym z dwóch współautorów pierwszego projektu ustawy, a następnie brał aktywny udział w dalszych pracach nad jej przepisami na wszystkich etapach. Jako uznany ekspert, z powodzeniem prezentował postulaty środowisk biznesowych i rodzinnych na forum komisji sejmowych oraz w Senacie RP, zawsze twardo broniąc interesów polskich przedsiębiorców.

Przeczytaj i posłuchaj: komentarze i naszych ekspertów do ustawy o fundacji rodzinnej:

https://tomczykowscy.pl/fundacja-rodzinna-komentarze-kot/

12.07.2024

Z uproszczonego odrolnienia będzie można skorzystać najwcześniej w 2026 r.

Czytaj

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj