Obrady XIII Forum Cen Transferowych – kluczowe zagadnienia

01.10.2021

Pozostałe

28 września 2021 r. odbyło się kolejne Forum Cen Transferowych (FCT). Podczas spotkania przedstawiono bieżące prace Departamentu Cen transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów oraz zorganizowano wystąpienie Aleksandra Łożykowskiego – dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych, nt. projektowanych przepisów o ukrytej dywidendzie.

Aleksander Łożykowski odniósł się w swojej wypowiedzi do projektowanego w art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy CIT rozwiązania, określanego ukrytą dywidendą. Proponowane w Polskim Ładzie rozwiązanie wprowadza brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę „w związku ze świadczeniem” wykonanym przez podmiot powiązany albo wspólnika bądź akcjonariusza tej spółki, jeśli taki wydatek stanowi ukrytą dywidendę.

W wyniku licznej krytyki skierowanej w stronę proponowanego przepisu, wyrażonej również przez uczestników podczas obrad FCT, dyrektor departamentu Aleksander Łożykowski zapowiedział, że projektowane rozwiązanie zostanie jeszcze doprecyzowane i nie zacznie obowiązywać wcześniej niż w 2023 r.

Podczas obrad FCT przyjęto opracowane w ramach grup roboczych Rekomendacje w zakresie metody koszt plus oraz Rekomendacje w zakresie skutków pandemii COVID-19 dla polskich podatników.

Rekomendacje w zakresie skutków pandemii COVID-19 stanowią obszerny dokument, zawierający ogólne wyjaśnienia, wskazówki i schematy decyzyjne, odnoszące się do transakcji kontrolowanych, w przypadku których zidentyfikowany został wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe (transakcję kontrolowaną, branżę podatnika).

MF zapowiedziało finalizację prac w zakresie opracowania Informatora TPR o cenach transferowych (pytania i odpowiedzi na 2020 r.), który ma zostać opublikowany w pierwszej połowie października 2021 r. Ponadto w terminie do końca tego roku zostanie udostępniony Raport dotyczący analizy transakcji podmiotów powiązanych w oparciu o informacje TPR.

Przedstawiciele MF zapowiedzieli zakończenie prac nad projektem objaśnień w zakresie tzw. rozliczeń rajowych (nowej regulacji, wprowadzonej od 1 stycznia 2021 r. w art. 11o ustawy CIT), który pod koniec października 2021 r. ma zostać przekazany do prac grupy roboczej ds. regulacji w zakresie cen transferowych oraz następnie poddany dyskusji podczas kolejnego posiedzenia FCT na przełomie grudnia 2021 r. – stycznia 2022 r.

Departament Cen Transferowych i Wycen poinformował, że na początku października 2021 r. zakończą się również prace nad treścią interpretacji ogólnej dotyczącej pojęcia jednorodności transakcji.

Zapowiedziano zamiar powołania na następnym FCT kolejnej grupy roboczej, która miałaby objąć prace dotyczące ewolucji przepisów w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj