Wojciech Kotowski

Of Counsel

Od kilkunastu lat doradza Klientom w kwestiach podatkowych.

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług (VAT). Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności w branży nieruchomościowej, deweloperskiej, finansowej, usługowej, energetycznej, produkcyjnej oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Prowadzi projekty doradcze, zarówno w ramach bieżącego doradztwa podatkowego, jak również związanych z realizacją złożonych transakcji restrukturyzacyjnych, audytów podatkowych oraz due dilligence. Reprezentuje podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących podatku VAT. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan oraz zespołu roboczego powołanego przy Ministerstwie Finansów do opracowania „Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców”.

Artykuły

Specjalizacja

  • VAT

 

Edukacja

  • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 

Publikacje

  • Współautor jedynej na rynku, kompleksowej publikacji pt. „Tax Compliance” (2021)

 

Język

  • Angielski