📝 Po złożeniu oświadczenia przez fundatora i spisaniu statutu, 👨‍👩‍👧‍👦 fundacja rodzinna jest w końcu ustanowiona. Co dalej? Bieżące funkcjonowanie fundacji to także zobowiązania, ⚠️ których niedopełnienie może oznaczać dotkliwe kary. O jednym z takich obowiązków w dzisiejszej Rzeczpospolitej pisze Piotr Stępień.

🧐 W artykule omówione są najważniejsze dylematy prawne związane ze zgłaszaniem beneficjentów fundacji rodzinnej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych:

▶️ Kiedy należy dokonać zgłoszenia? ⏰
▶️ Czy wszystkie fundacje są poddane temu obowiązkowi? ❓
▶️ Kogo należy uznać za beneficjenta rzeczywistego w świetle ustawy AML i czy obowiązkowi wpisu podlegają także osoby nieletnie? 👶
▶️ Jakie kolejne obowiązki w związku z CRBR czekają członków zarządów fundacji? 🏢
▶️ Jak interpretować wniesienie udziałów lub akcji w spółce do fundacji? 📈

Zachęcamy do lektury!

📌LINK DO ARTYKUŁU