Zespół ds. Nieruchomości oferuje doradztwo prawne dla Klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, budowlanego oraz prawa nieruchomości. 

Wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach: 

 • projektowanie i negocjowanie umów przedwstępnych oraz umów sprzedaży nieruchomości zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego,
 • projektowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane oraz  o prace projektowe,
 • projektowanie i negocjowanie umów najmu oraz dzierżawy — zarówno po stronie najemcy/dzierżawcy, jak i wynajmującego/wydzierżawiającego,
 • kompleksowe badanie stanu prawnego nieruchomości, ocena ryzyk prawnych, rekomendacje ich zabezpieczenia, zminimalizowania lub usunięcia,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym składanie wniosków o zasiedzenie, pozwów o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej,  a rzeczywistym stanem prawnym,
 • wsparcie prawne przy obrocie nieruchomościami rolnymi lub leśnymi,
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi i powszechnymi w sprawach dotyczących nieruchomości,
 • renegocjacja warunków umów najmu i dzierżawy w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności wywołaną Covid-19,
 • doradztwo związane z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa nieruchomości.

Obsługując Klientów w zakresie nieruchomości, współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z prawem podatkowym i innymi dziedzinami prawa.

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Renata Sobocińska

SENIOR ASSOCIATE

Senior Associate

E: r.sobocinska@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 538 518 208

Monika Wystrychowska-Zawiślak

Senior Associate

SENIOR ASSOCIATE

E: m.wystrychowska-zawislak@tomczykowscy.pl

T: +48 22 480 81 00