Monika Wystrychowska-Zawiślak

Senior Associate

Od niemal 10 lat doradza firmom w zakresie prawa gospodarczego, budowlanego, administracyjnego oraz prawa nieruchomości.

Radca prawny. Kompleksowo wspiera polskich i międzynarodowych Klientów w projektach budowlanych i nieruchomościowych na wszystkich etapach realizacji inwestycji: od badania stanu prawnego nieruchomości, nabycia gruntów, przez budowę, aż do finalnego rozliczenia projektu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego przy komercjalizacji nieruchomości, doradztwa prawnego i negocjacji przy sprzedaży nieruchomości, przygotowaniu oraz negocjacji umów project management z generalnym wykonawcą, umów najmu, a także o prace projektowe.

Przeprowadza kompleksowe badania stanu prawnego nieruchomości, obejmujące ustalanie i ocenę ryzyk prawnych związanych z wadami prawnymi nieruchomości, wraz z przygotowaniem rekomendacji ich usunięcia lub zminimalizowania. Doradza zagranicznym ubezpieczycielom tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie oceny ryzyk prawnych, związanych z utratą tytułu prawnego do nieruchomości. Reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach gospodarczych i związanych z nieruchomościami.

Autorka licznych artykułów oraz publikacji z zakresu prawa nieruchomościowego.

Artykuły

Specjalizacja

  • Nieruchomości

 

Edukacja

  • Szkoła Prawa Brytyjskiego (British Law Center, Diploma in English and UE law)

 

Język

  • Angielski